מאמרים
 
אודות
 
צור קשר
תרגום:
א
א
א
מילון עברי עברי
מילים נרדפות
צירופים וביטויים
ראשי תיבות
מילון עברי אנגלי בטא
גימטריה
חרוזים
מֶרְכָּז
1.
ח"ם - חבר מרכז
2.
אל"ה - מרכז לסיוע נפשי חברתי ליוצאי הולנד וקרוביהם
3.
מא"ט - מרכז אימונים טקטיים
4.
מא"ר - מרכז אילן רמון
5.
מ - מרכז בקרת איכות
6.
מַבָּ"ן - מרכז בריאות הנפש
7.
מָגָ"ל - מרכז גמילה ליפתא
8.
מָגָ"ל - מרכז גיבוי לחימה
9.
מג"ן - מרכז גוף נפש
10.
מַגָּ"שׁ - מרכז גמילה שב"ס
11.
מָטָ"ח - מרכז לטכנולוגיה חינוכית
12.
מַטִ"י - מרכז לפִּתוח יזמות
13.
מַט"י - מרכז לטיפוח יזמות
14.
מט"ל - מרכז טיפולי לימודי
15.
מי"ק - מרכז ידיעות קרב
16.
מל"א - מרכז לימודי אחר
17.
מל"ב - מרכז בין תחומי לתרבויות בישראל
18.
מָלָ"ד - מרכז לימודים דתי
19.
מל"י - מרכז לאימוני יבשה
20.
מל"ל - המרכז לטיפוח הלשון
21.
מל"ם - מרכז למורשת המודיעין
22.
מל"ם - המרכז למורשת המודיעין
23.
מָלָ"ם - המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי
24.
מָלָ"ן - מרכז לוגיסטי נייח
25.
מל"שׁ - מרכז לימודי שדה
26.
ממ"ג - המרכז למחקר גרעיני
27.
ממ"ם - מרכז מחקר ומידע
28.
מָמָ"ן - מרכז מערכות נתונים
29.
ממ"שׁ - מרכז מידע שטח
30.
ממ"שׁ - מרכז משאבים
31.
מנ"א - מרכז ניהול אש
32.
מנ"ט - מרכז ניסויי טיסה
33.
מנ"ע - מרכז זכויות נשים עירוני
34.
מנ"שׁ - מרכז נוער שכונתי
35.
מס"ב - מרכז סליקה בנקאי
36.
מס"ע - מרכז סיפורי עם
37.
מס"ר - מרכז סימולציה רפואית
38.
מע"ר - מרכז עסקים ראשי
39.
מפ"י - המרכז למיפוי ישראל
40.
מָקָ"ם - המרכז לקידום המחשוב והטכנלוגויה בחינוך
41.
מק"ק - מרכז קהילתי קנדה
42.
מר"י - מרכז רפואה ימית
43.
מָרָ"ם - מרכז רפואה מיידית
44.
מָרָ"ץ - מרכז ציוד
45.
מָרָ"שׁ - מרכז רפואי שב"ס
46.
משׁ"א - מרכז שיקום ואחזקה
47.
משׁ"ב - מרכז לשיתוף פעולה בינלאומי
48.
משׁ"י - מרכז שיפור יכולות
49.
משׁ"י - מרכז שינוע
50.
משׁ"ל - מרכז שירות לאזרח
51.
משׁ"ם - מרכז השילטון המקומי
52.
משׁ"ק - מרכז שיטור קהילתי
53.
מת"ל - מרכז מתוקשב לתכנון לימודים
54.
מת"ם - מרכז תעשיות מדע
55.
מָתָ"ס - מרכז תדלוק סולר
56.
מָתָּ"ס - מרכז לתשלומי סעד
57.
נמ"ך - נקודת מרכז הכובד
58.
פמ"ם - פרקליטות מחוז מרכז
59.
תמ"ר - תיק מרכז רפואי
60.
המי"ל - המרכז הישראלי לניהול
61.
המל"ם - המרכז למורשת המודיעין
62.
מאו"ר - מרכז אבחון וטיפול רשותי
63.
מאמ"ח - מרכז לאימון מפקדות חטיבתיות
64.
מבק"א - המרכז לביקורת איכות
65.
מ - מרכז גבייה ממוחשבת בע"מ
66.
מהו"ת - מרכז העצמה ותמיכה
67.
מזו"ר - מרכז זימון תורים
68.
מחב"א - מרכז חישובים בין אוניברסיטאי
69.
מחו"ה - מרכז חינוך והשכלה
70.
מטנ"ס - שיבוש של מתנ"ס - מרכז תרבות, נוער וספורט
71.
מטע"ם - מרכז טכנולוגי עתיר מדע
72.
מטר"ה - מרכז לטיפול רב תחומי התנהגותי
73.
מטר"ה - מרכז טיפול רוחני בהתמכרויות
74.
מיא"ם - מרכז ישראלי לאבזרי מים
75.
מיח"ם - מרכז ליוזמות חינוכיות מתוקשבות
76.
מיט"ב - מרכז יזמות טכנולוגית בע"מ
77.
מיט"ל - מרכז ישראלי לטיפול בפגיעות מיניות בילדים ומבוגרים
78.
מיט"ל - מרכז ידע לסיוע בטכנולוגיות למידה
79.
מִילַ"ב - מרכז ישראלי לקידום בימות
80.
מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות ולחבורות זמר
81.
מיל"ם - מרכז יעוץ למשפחות מתמודדים
82.
מיר"ב - מרכז יצחק רבין
83.
מיר"ז - מרכז יעוץ ורישום זכויות יוצרים
84.
מלב"ב - מרכז לטיפול בקשיש בקהילה
85.
מלב"י - מרכז לאביזרי בית יד שניה
86.
מלב"י - מרכז לטיפול בהשמנת יתר
87.
מלב"ם - מרכז לאומי לבקרת מחלות
88.
מלב"ס - מרכז לבדיקות בתנאי סביבה
89.
מלח"י - מרכז לאומי לחקלאות ימית
90.
מלח"ם - המרכז לחקר מערות
91.
מלמ"שׁ - מרכז ללימודי משטרה
92.
ממא"ת - מרכז מעבדות ואמצעי תקשוב
93.
ממח"י - מרכז מיכון חיל הים
94.
ממכ"א - מרכז מיכון כח אדם
95.
מַמְרָ"ם - מרכז מחשבים ורישום ממוכן
96.
ממשׁ"ק - מרכז מדעי בשיתוף הקהילה
97.
מנו"ף - מרכז להנהגה ופיתוח מנהלים
98.
מסל"ן - מרכז סיוע לנשים
99.
מענ"א - המרכז לעיבוד נתונים אוטומטי
100.
מפי"ק - מרכז פיקוד ירי קדמי
101.
מַפְמָ"ר - מפקח מרכז מקצוע
102.
מפנ"א - מרכז פניות נהגים ארצי
103.
מצו"ב - מרכז צופן וביטחון
104.
מצל"ח - מרכז ציוד לחימה וחלפים
105.
מַצְרָ"ף - מרכז ציוד רפואי
106.
מקא"ם - מרכז קידום אוכלוסיות מיוחדות
107.
מקב"י - מרכז קונגרסים בינלאומי ירושלים
108.
מרב"ג - מרכז בחינה גמיש
109.
מרב"ד - מרכז בדיקה לבחינות
110.
מרב"ק - מרכז בקרה
111.
מרד"ם - מרכז דיווח מבצעי
112.
מרל"ם - מרכז רפואי לילה משלים
113.
מרל"ץ - מרכז ארצי לצופיות
114.
מַרְפַּ"ד - מרכז פדגוגי
115.
מַרְפָּ"ז - מרכז פענוח זירתי
116.
מַרְפָּ"ם - מרכז פיענוח מודיעין מאוחד
117.
מרשׁ"ל - מרכז שירות לעיוור
118.
מרשׁ"ם - המרכז לרופאים שיתקנו את המצב
119.
מַרְתָּ"א - מרכז רפואי תל אביב
120.
מרת"ח - מרכז התחמושת
121.
משׁו"ב - מרכז שליטה ובקרה
122.
משׁכ"ל - מרכז שיפור כשרי למידה
123.
משׁל"ט - מרכז שליטה
124.
משׁל"ף - מרכז השליטה לפינוי
125.
משׁר"ף - מרכז שירותי רפואה
126.
מתי"א - מרכז תמיכה ישובי אזורי
127.
מתנ"ח - מרכז תנועה, נופש וחנייה
128.
מתנ"ם - מרכז תחזוקת נשק ומערכות
129.
מַתְנַ"ס - מרכז תרבות, נוער וספורט
130.
סמנ"א - סמל מרכז ניהול אש
131.
פַּקְמָ"ז - פיקוד מרכז
132.
הפסג"ה - המרכז לפיתוח סגלי הוראה
133.
מחמל"י - מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים
134.
מילב"ת - המרכז הישראלי לאביזרי עזר, בינוי ותחבורה לנכה
135.
מלבי"שׁ - מרכז לאביזרי בית יד שניה
136.
מסיל"ה - מרכז סיוע לקהילה הזרה
137.
מסלו"ל - מרכז סיוע וליווי למלכ"רים
138.
מרהו"ם - מרכז להטסה והכשרות מיוחדות
139.
מרלו"ג - מרכז לוגיסטי
140.
סמפי"ק - סמל מרכז פיקוד ירי קדמי
141.
רמשׁל"ט - ראש מרכז שליטה
142.
מתימו"ף - מרכז תעשייה למחקר ופיתוח
פסוק מהתנ"ך
אַךְ לֹא יַעֲלוּ כֹּהֲנֵי הַבָּמוֹת אֶל מִזְבַּח יְהוָה בִּירוּשָׁלִָם, כִּי אִם אָכְלוּ מַצּוֹת בְּתוֹךְ אֲחֵיהֶם. (מלכים ב, פרק כג, פסוק ט)
הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו
מילון צוק איתן המלא
לעורר את השטח. לגרום לתנועה או תגובה באזור חשוד כדי לבדוק אם יש בו כוח אויב.
חידה - הביטוי החצוי בטא
מצאו מילה שמשלימה שני ביטויים - אחרי המילה הראשונה ולפני המילה השנייה.
1. הלך _____
2. _____ שטות
testtest
לפניכם מופיעות שתי מילים. יש למצוא מילה היוצרת ביטוי מוכר בעברית עם כל אחת מהמילים בנפרד - ביטוי אחד כאשר היא מופיעה לאחר המילה הראשונה וביטוי שני כאשר היא מופיעה לפני המילה השנייה.
פרוייקט השמות הגדול
מה דעתך על השמות הבאים לבן?
חנן
ראובן
אבשלום
דובב
אהרון
מחשבון שמות עבריים
איילת, כרמי, תומר או יואל?
המחשבון שיעזור לכם לבחור את שם ילדכם
על סמך קריטריונים שונים, כגון
צליל, משמעות, פופולריות ועוד
השם שלי
מהו שמך הפרטי?
כינוי החיבה שלך (אם יש)
אופן כתיבת השם באנגלית
דווחו לנו על טעות
כל הזכויות שמורות למילוג פרט לציטוטים מויקיפדיה, תחת רישיון CC ייחוס-שיתוף זהה 3.0; ציטוטים מהתנ"ך מ-tanach.us; תמונות יש לבדוק פרטנית | רשיונות | תנאי שימוש
עיצוב האתר - שלומית בן-צור - www.saluma-design.com