מאמרים
 
אודות
 
צור קשר
תרגום:
א
א
א
מילון עברי עברי
מילים נרדפות
צירופים וביטויים
ראשי תיבות
מילון עברי אנגלי בטא
גימטריה
חרוזים
אָבוֹת אָכְלוּ בֹּסֶר, וְשִׁנֵּי בָנִים תִּקְהֶינָה
2.
מילות הביטוי - אָב, אָכַל, בֹּסֶר, שֵׁן, בֵּן, קָהָה
3.
שגיאות כתיב - אבוט אחלו בסר ושני בנים תכאינה, אבוט אחלו בסר ושני בנים תכהינא, אבוט אחלו בסר ושני בנים תכהינה, אבוט אחלו בסר ושני בנים תכהינע, אבוט אחלו בסר ושני בנים תכעינה, אבוט אחלו בסר ושני בנים תקאינה, אבוט אחלו בסר ושני בנים תקהינא, אבוט אחלו בסר ושני בנים תקהינה, אבוט אחלו בסר ושני בנים תקהינע, אבוט אחלו בסר ושני בנים תקעינה, אבוט אכלו בסר ושני בנים תכאינה, אבוט אכלו בסר ושני בנים תכהינא, אבוט אכלו בסר ושני בנים תכהינה, אבוט אכלו בסר ושני בנים תכהינע, אבוט אכלו בסר ושני בנים תכעינה, אבוט אכלו בסר ושני בנים תקאינה, אבוט אכלו בסר ושני בנים תקהינא, אבוט אכלו בסר ושני בנים תקהינה, אבוט אכלו בסר ושני בנים תקהינע, אבוט אכלו בסר ושני בנים תקעינה, אבוט אקלו בסר ושני בנים תכאינה, אבוט אקלו בסר ושני בנים תכהינא, אבוט אקלו בסר ושני בנים תכהינה, אבוט אקלו בסר ושני בנים תכהינע, אבוט אקלו בסר ושני בנים תכעינה, אבוט אקלו בסר ושני בנים תקאינה, אבוט אקלו בסר ושני בנים תקהינא, אבוט אקלו בסר ושני בנים תקהינה, אבוט אקלו בסר ושני בנים תקהינע, אבוט אקלו בסר ושני בנים תקעינה, אבוט החלו בסר ושני בנים תכאינה, אבוט החלו בסר ושני בנים תכהינא, אבוט החלו בסר ושני בנים תכהינה, אבוט החלו בסר ושני בנים תכהינע, אבוט החלו בסר ושני בנים תכעינה, אבוט החלו בסר ושני בנים תקאינה, אבוט החלו בסר ושני בנים תקהינא, אבוט החלו בסר ושני בנים תקהינה, אבוט החלו בסר ושני בנים תקהינע, אבוט החלו בסר ושני בנים תקעינה, אבוט הכלו בסר ושני בנים תכאינה, אבוט הכלו בסר ושני בנים תכהינא, אבוט הכלו בסר ושני בנים תכהינה, אבוט הכלו בסר ושני בנים תכהינע, אבוט הכלו בסר ושני בנים תכעינה, אבוט הכלו בסר ושני בנים תקאינה, אבוט הכלו בסר ושני בנים תקהינא, אבוט הכלו בסר ושני בנים תקהינה, אבוט הכלו בסר ושני בנים תקהינע, אבוט הכלו בסר ושני בנים תקעינה, אבוט הקלו בסר ושני בנים תכאינה, אבוט הקלו בסר ושני בנים תכהינא, אבוט הקלו בסר ושני בנים תכהינה, אבוט הקלו בסר ושני בנים תכהינע, אבוט הקלו בסר ושני בנים תכעינה, אבוט הקלו בסר ושני בנים תקאינה, אבוט הקלו בסר ושני בנים תקהינא, אבוט הקלו בסר ושני בנים תקהינה, אבוט הקלו בסר ושני בנים תקהינע, אבוט הקלו בסר ושני בנים תקעינה, אבוט עחלו בסר ושני בנים תכאינה, אבוט עחלו בסר ושני בנים תכהינא, אבוט עחלו בסר ושני בנים תכהינה, אבוט עחלו בסר ושני בנים תכהינע, אבוט עחלו בסר ושני בנים תכעינה, אבוט עחלו בסר ושני בנים תקאינה, אבוט עחלו בסר ושני בנים תקהינא, אבוט עחלו בסר ושני בנים תקהינה, אבוט עחלו בסר ושני בנים תקהינע, אבוט עחלו בסר ושני בנים תקעינה, אבוט עכלו בסר ושני בנים תכאינה, אבוט עכלו בסר ושני בנים תכהינא, אבוט עכלו בסר ושני בנים תכהינה, אבוט עכלו בסר ושני בנים תכהינע, אבוט עכלו בסר ושני בנים תכעינה, אבוט עכלו בסר ושני בנים תקאינה, אבוט עכלו בסר ושני בנים תקהינא, אבוט עכלו בסר ושני בנים תקהינה, אבוט עכלו בסר ושני בנים תקהינע, אבוט עכלו בסר ושני בנים תקעינה, אבוט עקלו בסר ושני בנים תכאינה, אבוט עקלו בסר ושני בנים תכהינא, אבוט עקלו בסר ושני בנים תכהינה, אבוט עקלו בסר ושני בנים תכהינע, אבוט עקלו בסר ושני בנים תכעינה, אבוט עקלו בסר ושני בנים תקאינה, אבוט עקלו בסר ושני בנים תקהינא, אבוט עקלו בסר ושני בנים תקהינה, אבוט עקלו בסר ושני בנים תקהינע, אבוט עקלו בסר ושני בנים תקעינה, אבות אחלו בסר ושני בנים טכאינה, אבות אחלו בסר ושני בנים טכהינא, אבות אחלו בסר ושני בנים טכהינה, אבות אחלו בסר ושני בנים טכהינע, אבות אחלו בסר ושני בנים טכעינה, אבות אחלו בסר ושני בנים טקאינה, אבות אחלו בסר ושני בנים טקהינא, אבות אחלו בסר ושני בנים טקהינה, אבות אחלו בסר ושני בנים טקהינע, אבות אחלו בסר ושני בנים טקעינה, אבות אחלו בסר ושני בנים תכאינה, אבות אחלו בסר ושני בנים תכהינא, אבות אחלו בסר ושני בנים תכהינה, אבות אחלו בסר ושני בנים תכהינע, אבות אחלו בסר ושני בנים תכעינה, אבות אחלו בסר ושני בנים תקאינה, אבות אחלו בסר ושני בנים תקהינא, אבות אחלו בסר ושני בנים תקהינה, אבות אחלו בסר ושני בנים תקהינע, אבות אחלו בסר ושני בנים תקעינה, אבות אכלו בסר ושני בנים טכאינה, אבות אכלו בסר ושני בנים טכהינא, אבות אכלו בסר ושני בנים טכהינה, אבות אכלו בסר ושני בנים טכהינע, אבות אכלו בסר ושני בנים טכעינה, אבות אכלו בסר ושני בנים טקאינה, אבות אכלו בסר ושני בנים טקהינא, אבות אכלו בסר ושני בנים טקהינה, אבות אכלו בסר ושני בנים טקהינע, אבות אכלו בסר ושני בנים טקעינה, אבות אכלו בסר ושני בנים תכאינה, אבות אכלו בסר ושני בנים תכהינא, אבות אכלו בסר ושני בנים תכהינה, אבות אכלו בסר ושני בנים תכהינע, אבות אכלו בסר ושני בנים תכעינה, אבות אכלו בסר ושני בנים תקאינה, אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינא, אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינע, אבות אכלו בסר ושני בנים תקעינה, אבות אקלו בסר ושני בנים טכאינה, אבות אקלו בסר ושני בנים טכהינא, אבות אקלו בסר ושני בנים טכהינה, אבות אקלו בסר ושני בנים טכהינע, אבות אקלו בסר ושני בנים טכעינה, אבות אקלו בסר ושני בנים טקאינה, אבות אקלו בסר ושני בנים טקהינא, אבות אקלו בסר ושני בנים טקהינה, אבות אקלו בסר ושני בנים טקהינע, אבות אקלו בסר ושני בנים טקעינה, אבות אקלו בסר ושני בנים תכאינה, אבות אקלו בסר ושני בנים תכהינא, אבות אקלו בסר ושני בנים תכהינה, אבות אקלו בסר ושני בנים תכהינע, אבות אקלו בסר ושני בנים תכעינה, אבות אקלו בסר ושני בנים תקאינה, אבות אקלו בסר ושני בנים תקהינא, אבות אקלו בסר ושני בנים תקהינה, אבות אקלו בסר ושני בנים תקהינע, אבות אקלו בסר ושני בנים תקעינה, אבות החלו בסר ושני בנים טכאינה, אבות החלו בסר ושני בנים טכהינא, אבות החלו בסר ושני בנים טכהינה, אבות החלו בסר ושני בנים טכהינע, אבות החלו בסר ושני בנים טכעינה, אבות החלו בסר ושני בנים טקאינה, אבות החלו בסר ושני בנים טקהינא, אבות החלו בסר ושני בנים טקהינה, אבות החלו בסר ושני בנים טקהינע, אבות החלו בסר ושני בנים טקעינה, אבות החלו בסר ושני בנים תכאינה, אבות החלו בסר ושני בנים תכהינא, אבות החלו בסר ושני בנים תכהינה, אבות החלו בסר ושני בנים תכהינע, אבות החלו בסר ושני בנים תכעינה, אבות החלו בסר ושני בנים תקאינה, אבות החלו בסר ושני בנים תקהינא, אבות החלו בסר ושני בנים תקהינה, אבות החלו בסר ושני בנים תקהינע, אבות החלו בסר ושני בנים תקעינה, אבות הכלו בסר ושני בנים טכאינה, אבות הכלו בסר ושני בנים טכהינא, אבות הכלו בסר ושני בנים טכהינה, אבות הכלו בסר ושני בנים טכהינע, אבות הכלו בסר ושני בנים טכעינה, אבות הכלו בסר ושני בנים טקאינה, אבות הכלו בסר ושני בנים טקהינא, אבות הכלו בסר ושני בנים טקהינה, אבות הכלו בסר ושני בנים טקהינע, אבות הכלו בסר ושני בנים טקעינה, אבות הכלו בסר ושני בנים תכאינה, אבות הכלו בסר ושני בנים תכהינא, אבות הכלו בסר ושני בנים תכהינה, אבות הכלו בסר ושני בנים תכהינע, אבות הכלו בסר ושני בנים תכעינה, אבות הכלו בסר ושני בנים תקאינה, אבות הכלו בסר ושני בנים תקהינא, אבות הכלו בסר ושני בנים תקהינה, אבות הכלו בסר ושני בנים תקהינע, אבות הכלו בסר ושני בנים תקעינה, אבות הקלו בסר ושני בנים טכאינה, אבות הקלו בסר ושני בנים טכהינא, אבות הקלו בסר ושני בנים טכהינה, אבות הקלו בסר ושני בנים טכהינע, אבות הקלו בסר ושני בנים טכעינה, אבות הקלו בסר ושני בנים טקאינה, אבות הקלו בסר ושני בנים טקהינא, אבות הקלו בסר ושני בנים טקהינה, אבות הקלו בסר ושני בנים טקהינע, אבות הקלו בסר ושני בנים טקעינה, אבות הקלו בסר ושני בנים תכאינה, אבות הקלו בסר ושני בנים תכהינא, אבות הקלו בסר ושני בנים תכהינה, אבות הקלו בסר ושני בנים תכהינע, אבות הקלו בסר ושני בנים תכעינה, אבות הקלו בסר ושני בנים תקאינה, אבות הקלו בסר ושני בנים תקהינא, אבות הקלו בסר ושני בנים תקהינה, אבות הקלו בסר ושני בנים תקהינע, אבות הקלו בסר ושני בנים תקעינה, אבות עחלו בסר ושני בנים טכאינה, אבות עחלו בסר ושני בנים טכהינא, אבות עחלו בסר ושני בנים טכהינה, אבות עחלו בסר ושני בנים טכהינע, אבות עחלו בסר ושני בנים טכעינה, אבות עחלו בסר ושני בנים טקאינה, אבות עחלו בסר ושני בנים טקהינא, אבות עחלו בסר ושני בנים טקהינה, אבות עחלו בסר ושני בנים טקהינע, אבות עחלו בסר ושני בנים טקעינה, אבות עחלו בסר ושני בנים תכאינה, אבות עחלו בסר ושני בנים תכהינא, אבות עחלו בסר ושני בנים תכהינה, אבות עחלו בסר ושני בנים תכהינע, אבות עחלו בסר ושני בנים תכעינה, אבות עחלו בסר ושני בנים תקאינה, אבות עחלו בסר ושני בנים תקהינא, אבות עחלו בסר ושני בנים תקהינה, אבות עחלו בסר ושני בנים תקהינע, אבות עחלו בסר ושני בנים תקעינה, אבות עכלו בסר ושני בנים טכאינה, אבות עכלו בסר ושני בנים טכהינא, אבות עכלו בסר ושני בנים טכהינה, אבות עכלו בסר ושני בנים טכהינע, אבות עכלו בסר ושני בנים טכעינה, אבות עכלו בסר ושני בנים טקאינה, אבות עכלו בסר ושני בנים טקהינא, אבות עכלו בסר ושני בנים טקהינה, אבות עכלו בסר ושני בנים טקהינע, אבות עכלו בסר ושני בנים טקעינה, אבות עכלו בסר ושני בנים תכאינה, אבות עכלו בסר ושני בנים תכהינא, אבות עכלו בסר ושני בנים תכהינה, אבות עכלו בסר ושני בנים תכהינע, אבות עכלו בסר ושני בנים תכעינה, אבות עכלו בסר ושני בנים תקאינה, אבות עכלו בסר ושני בנים תקהינא, אבות עכלו בסר ושני בנים תקהינה, אבות עכלו בסר ושני בנים תקהינע, אבות עכלו בסר ושני בנים תקעינה, אבות עקלו בסר ושני בנים טכאינה, אבות עקלו בסר ושני בנים טכהינא, אבות עקלו בסר ושני בנים טכהינה, אבות עקלו בסר ושני בנים טכהינע, אבות עקלו בסר ושני בנים טכעינה, אבות עקלו בסר ושני בנים טקאינה, אבות עקלו בסר ושני בנים טקהינא, אבות עקלו בסר ושני בנים טקהינה, אבות עקלו בסר ושני בנים טקהינע, אבות עקלו בסר ושני בנים טקעינה, אבות עקלו בסר ושני בנים תכאינה, אבות עקלו בסר ושני בנים תכהינא, אבות עקלו בסר ושני בנים תכהינה, אבות עקלו בסר ושני בנים תכהינע, אבות עקלו בסר ושני בנים תכעינה, אבות עקלו בסר ושני בנים תקאינה, אבות עקלו בסר ושני בנים תקהינא, אבות עקלו בסר ושני בנים תקהינה, אבות עקלו בסר ושני בנים תקהינע, אבות עקלו בסר ושני בנים תקעינה, הבוט אחלו בסר ושני בנים תכאינה, הבוט אחלו בסר ושני בנים תכהינא, הבוט אחלו בסר ושני בנים תכהינה, הבוט אחלו בסר ושני בנים תכהינע, הבוט אחלו בסר ושני בנים תכעינה, הבוט אחלו בסר ושני בנים תקאינה, הבוט אחלו בסר ושני בנים תקהינא, הבוט אחלו בסר ושני בנים תקהינה, הבוט אחלו בסר ושני בנים תקהינע, הבוט אחלו בסר ושני בנים תקעינה, הבוט אכלו בסר ושני בנים תכאינה, הבוט אכלו בסר ושני בנים תכהינא, הבוט אכלו בסר ושני בנים תכהינה, הבוט אכלו בסר ושני בנים תכהינע, הבוט אכלו בסר ושני בנים תכעינה, הבוט אכלו בסר ושני בנים תקאינה, הבוט אכלו בסר ושני בנים תקהינא, הבוט אכלו בסר ושני בנים תקהינה, הבוט אכלו בסר ושני בנים תקהינע, הבוט אכלו בסר ושני בנים תקעינה, הבוט אקלו בסר ושני בנים תכאינה, הבוט אקלו בסר ושני בנים תכהינא, הבוט אקלו בסר ושני בנים תכהינה, הבוט אקלו בסר ושני בנים תכהינע, הבוט אקלו בסר ושני בנים תכעינה, הבוט אקלו בסר ושני בנים תקאינה, הבוט אקלו בסר ושני בנים תקהינא, הבוט אקלו בסר ושני בנים תקהינה, הבוט אקלו בסר ושני בנים תקהינע, הבוט אקלו בסר ושני בנים תקעינה, הבות אחלו בסר ושני בנים טכאינה, הבות אחלו בסר ושני בנים טכהינא, הבות אחלו בסר ושני בנים טכהינה, הבות אחלו בסר ושני בנים טכהינע, הבות אחלו בסר ושני בנים טכעינה, הבות אחלו בסר ושני בנים טקאינה, הבות אחלו בסר ושני בנים טקהינא, הבות אחלו בסר ושני בנים טקהינה, הבות אחלו בסר ושני בנים טקהינע, הבות אחלו בסר ושני בנים טקעינה, הבות אחלו בסר ושני בנים תכאינה, הבות אחלו בסר ושני בנים תכהינא, הבות אחלו בסר ושני בנים תכהינה, הבות אחלו בסר ושני בנים תכהינע, הבות אחלו בסר ושני בנים תכעינה, הבות אחלו בסר ושני בנים תקאינה, הבות אחלו בסר ושני בנים תקהינא, הבות אחלו בסר ושני בנים תקהינה, הבות אחלו בסר ושני בנים תקהינע, הבות אחלו בסר ושני בנים תקעינה, הבות אכלו בסר ושני בנים טכאינה, הבות אכלו בסר ושני בנים טכהינא, הבות אכלו בסר ושני בנים טכהינה, הבות אכלו בסר ושני בנים טכהינע, הבות אכלו בסר ושני בנים טכעינה, הבות אכלו בסר ושני בנים טקאינה, הבות אכלו בסר ושני בנים טקהינא, הבות אכלו בסר ושני בנים טקהינה, הבות אכלו בסר ושני בנים טקהינע, הבות אכלו בסר ושני בנים טקעינה, הבות אכלו בסר ושני בנים תכאינה, הבות אכלו בסר ושני בנים תכהינא, הבות אכלו בסר ושני בנים תכהינה, הבות אכלו בסר ושני בנים תכהינע, הבות אכלו בסר ושני בנים תכעינה, הבות אכלו בסר ושני בנים תקאינה, הבות אכלו בסר ושני בנים תקהינא, הבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה, הבות אכלו בסר ושני בנים תקהינע, הבות אכלו בסר ושני בנים תקעינה, הבות אקלו בסר ושני בנים טכאינה, הבות אקלו בסר ושני בנים טכהינא, הבות אקלו בסר ושני בנים טכהינה, הבות אקלו בסר ושני בנים טכהינע, הבות אקלו בסר ושני בנים טכעינה, הבות אקלו בסר ושני בנים טקאינה, הבות אקלו בסר ושני בנים טקהינא, הבות אקלו בסר ושני בנים טקהינה, הבות אקלו בסר ושני בנים טקהינע, הבות אקלו בסר ושני בנים טקעינה, הבות אקלו בסר ושני בנים תכאינה, הבות אקלו בסר ושני בנים תכהינא, הבות אקלו בסר ושני בנים תכהינה, הבות אקלו בסר ושני בנים תכהינע, הבות אקלו בסר ושני בנים תכעינה, הבות אקלו בסר ושני בנים תקאינה, הבות אקלו בסר ושני בנים תקהינא, הבות אקלו בסר ושני בנים תקהינה, הבות אקלו בסר ושני בנים תקהינע, הבות אקלו בסר ושני בנים תקעינה, עבוט אחלו בסר ושני בנים תכאינה, עבוט אחלו בסר ושני בנים תכהינא, עבוט אחלו בסר ושני בנים תכהינה, עבוט אחלו בסר ושני בנים תכהינע, עבוט אחלו בסר ושני בנים תכעינה, עבוט אחלו בסר ושני בנים תקאינה, עבוט אחלו בסר ושני בנים תקהינא, עבוט אחלו בסר ושני בנים תקהינה, עבוט אחלו בסר ושני בנים תקהינע, עבוט אחלו בסר ושני בנים תקעינה, עבוט אכלו בסר ושני בנים תכאינה, עבוט אכלו בסר ושני בנים תכהינא, עבוט אכלו בסר ושני בנים תכהינה, עבוט אכלו בסר ושני בנים תכהינע, עבוט אכלו בסר ושני בנים תכעינה, עבוט אכלו בסר ושני בנים תקאינה, עבוט אכלו בסר ושני בנים תקהינא, עבוט אכלו בסר ושני בנים תקהינה, עבוט אכלו בסר ושני בנים תקהינע, עבוט אכלו בסר ושני בנים תקעינה, עבוט אקלו בסר ושני בנים תכאינה, עבוט אקלו בסר ושני בנים תכהינא, עבוט אקלו בסר ושני בנים תכהינה, עבוט אקלו בסר ושני בנים תכהינע, עבוט אקלו בסר ושני בנים תכעינה, עבוט אקלו בסר ושני בנים תקאינה, עבוט אקלו בסר ושני בנים תקהינא, עבוט אקלו בסר ושני בנים תקהינה, עבוט אקלו בסר ושני בנים תקהינע, עבוט אקלו בסר ושני בנים תקעינה, עבות אחלו בסר ושני בנים טכאינה, עבות אחלו בסר ושני בנים טכהינא, עבות אחלו בסר ושני בנים טכהינה, עבות אחלו בסר ושני בנים טכהינע, עבות אחלו בסר ושני בנים טכעינה, עבות אחלו בסר ושני בנים טקאינה, עבות אחלו בסר ושני בנים טקהינא, עבות אחלו בסר ושני בנים טקהינה, עבות אחלו בסר ושני בנים טקהינע, עבות אחלו בסר ושני בנים טקעינה, עבות אחלו בסר ושני בנים תכאינה, עבות אחלו בסר ושני בנים תכהינא, עבות אחלו בסר ושני בנים תכהינה, עבות אחלו בסר ושני בנים תכהינע, עבות אחלו בסר ושני בנים תכעינה, עבות אחלו בסר ושני בנים תקאינה, עבות אחלו בסר ושני בנים תקהינא, עבות אחלו בסר ושני בנים תקהינה, עבות אחלו בסר ושני בנים תקהינע, עבות אחלו בסר ושני בנים תקעינה, עבות אכלו בסר ושני בנים טכאינה, עבות אכלו בסר ושני בנים טכהינא, עבות אכלו בסר ושני בנים טכהינה, עבות אכלו בסר ושני בנים טכהינע, עבות אכלו בסר ושני בנים טכעינה, עבות אכלו בסר ושני בנים טקאינה, עבות אכלו בסר ושני בנים טקהינא, עבות אכלו בסר ושני בנים טקהינה, עבות אכלו בסר ושני בנים טקהינע, עבות אכלו בסר ושני בנים טקעינה, עבות אכלו בסר ושני בנים תכאינה, עבות אכלו בסר ושני בנים תכהינא, עבות אכלו בסר ושני בנים תכהינה, עבות אכלו בסר ושני בנים תכהינע, עבות אכלו בסר ושני בנים תכעינה, עבות אכלו בסר ושני בנים תקאינה, עבות אכלו בסר ושני בנים תקהינא, עבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה, עבות אכלו בסר ושני בנים תקהינע, עבות אכלו בסר ושני בנים תקעינה, עבות אקלו בסר ושני בנים טכאינה, עבות אקלו בסר ושני בנים טכהינא, עבות אקלו בסר ושני בנים טכהינה, עבות אקלו בסר ושני בנים טכהינע, עבות אקלו בסר ושני בנים טכעינה, עבות אקלו בסר ושני בנים טקאינה, עבות אקלו בסר ושני בנים טקהינא, עבות אקלו בסר ושני בנים טקהינה, עבות אקלו בסר ושני בנים טקהינע, עבות אקלו בסר ושני בנים טקעינה, עבות אקלו בסר ושני בנים תכאינה, עבות אקלו בסר ושני בנים תכהינא, עבות אקלו בסר ושני בנים תכהינה, עבות אקלו בסר ושני בנים תכהינע, עבות אקלו בסר ושני בנים תכעינה, עבות אקלו בסר ושני בנים תקאינה, עבות אקלו בסר ושני בנים תקהינא, עבות אקלו בסר ושני בנים תקהינה, עבות אקלו בסר ושני בנים תקהינע, עבות אקלו בסר ושני בנים תקעינה
סקר גולשים
שתפו איתנו את דעתכם על האתר, ועזרו לנו לשפר את חווית השימוש
פסוק מהתנ"ך
אַל תַּגִּידוּ בְגַת אַל תְּבַשְּׂרוּ בְּחוּצֹת אַשְׁקְלוֹן, פֶּן תִּשְׂמַחְנָה בְּנוֹת פְּלִשְׁתִּים פֶּן תַּעֲלֹזְנָה בְּנוֹת הָעֲרֵלִים. (שמואל ב, פרק א, פסוק כ)
הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו
מילון צוק איתן המלא
פירוז. החלום הרטוב של הוגי הסכם ארוך טווח עם העזתיים. לא נראה באופק.
פרוייקט השמות הגדול
מה דעתך על השמות הבאים לבת?
גלילה
יפית
שירית
רומי
חדוה
חידה - הביטוי החצוי בטא
מצאו מילה שמשלימה שני ביטויים - אחרי המילה הראשונה ולפני המילה השנייה.
1. עבר _____
2. _____ אחד
testtest
לפניכם מופיעות שתי מילים. יש למצוא מילה היוצרת ביטוי מוכר בעברית עם כל אחת מהמילים בנפרד - ביטוי אחד כאשר היא מופיעה לאחר המילה הראשונה וביטוי שני כאשר היא מופיעה לפני המילה השנייה.
מחשבון שמות עבריים
איילת, כרמי, תומר או יואל?
המחשבון שיעזור לכם לבחור את שם ילדכם
על סמך קריטריונים שונים, כגון
צליל, משמעות, פופולריות ועוד
השם שלי
מהו שמך הפרטי?
כינוי החיבה שלך (אם יש)
אופן כתיבת השם באנגלית
דווחו לנו על טעות
כל הזכויות שמורות למילוג פרט לציטוטים מויקיפדיה, תחת רישיון CC ייחוס-שיתוף זהה 3.0; ציטוטים מהתנ"ך מ-tanach.us; תמונות יש לבדוק פרטנית | מדיניות הפרטיות | תנאי שימוש
עיצוב האתר - שלומית בן צור - www.saluma-design.com