אשוחד - פירוש
אֲשׁוּחַד - שֻׁחַד, גוף ראשון עתיד
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
אשוחד - האם התכוונת ל: