אשחד - פירוש
אֲשָׁחֵד - שִׁחֵד, גוף ראשון עתיד
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."
אֲשֻׁחַד - שֻׁחַד, גוף ראשון עתיד
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
אשחד - האם התכוונת ל: