בשחד - פירוש
בשֹׁחַד - שֹׁחַד, ב
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה
בְּשָׁחֵד - שִׁחֵד, בסיס 0 ב שם פועל
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."