מאמרים
 
אודות
 
צור קשר
תרגום:
א
א
א
מילון עברי עברי
מילים נרדפות
צירופים וביטויים
ראשי תיבות
מילון עברי אנגלי בטא
גימטריה
חרוזים
הִזְוִיעַ
1.
בניין - הפעיל
2.
שורש - זו"ע
7.
שגיאות כתיב - אזוא, אזואט, אזואטי, אזואטם, אזואטן, אזואנה, אזואנו, אזואת, אזואתי, אזואתם, אזואתן, אזוה, אזוהט, אזוהטי, אזוהטם, אזוהטן, אזוהנה, אזוהנו, אזוהת, אזוהתי, אזוהתם, אזוהתן, אזווא, אזוואט, אזוואטי, אזוואטם, אזוואטן, אזוואנה, אזוואנו, אזוואת, אזוואתי, אזוואתם, אזוואתן, אזווה, אזווהט, אזווהטי, אזווהטם, אזווהטן, אזווהנה, אזווהנו, אזווהת, אזווהתי, אזווהתם, אזווהתן, אזוויא, אזוויאה, אזוויאו, אזוויאי, אזוויה, אזוויהה, אזוויהו, אזוויהי, אזוויע, אזוויעה, אזוויעו, אזוויעי, אזווע, אזוועט, אזוועטי, אזוועטם, אזוועטן, אזווענה, אזווענו, אזוועת, אזוועתי, אזוועתם, אזוועתן, אזויא, אזויאה, אזויאו, אזויאי, אזויה, אזויהה, אזויהו, אזויהי, אזויויא, אזויויאה, אזויויאו, אזויויה, אזויויהה, אזויויהו, אזויויע, אזויויעה, אזויויעו, אזויע, אזויעה, אזויעו, אזויעי, אזוע, אזועט, אזועטי, אזועטם, אזועטן, אזוענה, אזוענו, אזועת, אזועתי, אזועתם, אזועתן, איזואט, איזואטי, איזואטם, איזואטן, איזואנו, איזואת, איזואתי, איזואתם, איזואתן, איזוהט, איזוהטי, איזוהטם, איזוהטן, איזוהנו, איזוהת, איזוהתי, איזוהתם, איזוהתן, איזוואט, איזוואטי, איזוואטם, איזוואטן, איזוואנו, איזוואת, איזוואתי, איזוואתם, איזוואתן, איזווהט, איזווהטי, איזווהטם, איזווהטן, איזווהנו, איזווהת, איזווהתי, איזווהתם, איזווהתן, איזוויא, איזוויאה, איזוויאו, איזוויה, איזוויהה, איזוויהו, איזוויע, איזוויעה, איזוויעו, איזוועט, איזוועטי, איזוועטם, איזוועטן, איזווענו, איזוועת, איזוועתי, איזוועתם, איזוועתן, איזויא, איזויאה, איזויאו, איזויה, איזויהה, איזויהו, איזויויא, איזויויאה, איזויויאו, איזויויה, איזויויהה, איזויויהו, איזויויע, איזויויעה, איזויויעו, איזויע, איזויעה, איזויעו, איזועט, איזועטי, איזועטם, איזועטן, איזוענו, איזועת, איזועתי, איזועתם, איזועתן, הזוא, הזואט, הזואטי, הזואטם, הזואטן, הזואנא, הזואנה, הזואנו, הזואנע, הזואת, הזואתי, הזואתם, הזואתן, הזוה, הזוהט, הזוהטי, הזוהטם, הזוהטן, הזוהנא, הזוהנה, הזוהנו, הזוהנע, הזוהת, הזוהתי, הזוהתם, הזוהתן, הזווא, הזוואט, הזוואטי, הזוואטם, הזוואטן, הזוואנא, הזוואנה, הזוואנו, הזוואנע, הזוואת, הזוואתי, הזוואתם, הזוואתן, הזווה, הזווהט, הזווהטי, הזווהטם, הזווהטן, הזווהנא, הזווהנה, הזווהנו, הזווהנע, הזווהת, הזווהתי, הזווהתם, הזווהתן, הזוויא, הזוויאא, הזוויאה, הזוויאו, הזוויאי, הזוויאע, הזוויה, הזוויהא, הזוויהה, הזוויהו, הזוויהי, הזוויהע, הזוויע, הזוויעא, הזוויעע, הזוועט, הזוועטי, הזוועטם, הזוועטן, הזווענא, הזווענע, הזויא, הזויאא, הזויאה, הזויאו, הזויאי, הזויאע, הזויה, הזויהא, הזויהה, הזויהו, הזויהי, הזויהע, הזויויא, הזויויאא, הזויויאה, הזויויאו, הזויויאע, הזויויה, הזויויהא, הזויויהה, הזויויהו, הזויויהע, הזויויעא, הזויויעע, הזויע, הזויעא, הזויעע, הזועט, הזועטי, הזועטם, הזועטן, הזוענא, הזוענע, היזואט, היזואטי, היזואטם, היזואטן, היזואנו, היזואת, היזואתי, היזואתם, היזואתן, היזוהט, היזוהטי, היזוהטם, היזוהטן, היזוהנו, היזוהת, היזוהתי, היזוהתם, היזוהתן, היזוואט, היזוואטי, היזוואטם, היזוואטן, היזוואנו, היזוואת, היזוואתי, היזוואתם, היזוואתן, היזווהט, היזווהטי, היזווהטם, היזווהטן, היזווהנו, היזווהת, היזווהתי, היזווהתם, היזווהתן, היזוויא, היזוויאא, היזוויאה, היזוויאו, היזוויאע, היזוויה, היזוויהא, היזוויהה, היזוויהו, היזוויהע, היזוויעא, היזוויעע, היזוועט, היזוועטי, היזוועטם, היזוועטן, היזויא, היזויאא, היזויאה, היזויאו, היזויאע, היזויה, היזויהא, היזויהה, היזויהו, היזויהע, היזויויא, היזויויאא, היזויויאה, היזויויאו, היזויויאע, היזויויה, היזויויהא, היזויויהה, היזויויהו, היזויויהע, היזויויעא, היזויויעע, היזויעא, היזויעע, היזועט, היזועטי, היזועטם, היזועטן, טזואנא, טזואנה, טזואנע, טזוהנא, טזוהנה, טזוהנע, טזוואנא, טזוואנה, טזוואנע, טזווהנא, טזווהנה, טזווהנע, טזוויא, טזוויאו, טזוויאי, טזוויה, טזוויהו, טזוויהי, טזוויע, טזוויעו, טזוויעי, טזווענא, טזווענה, טזווענע, טזויא, טזויאו, טזויאי, טזויה, טזויהו, טזויהי, טזויע, טזויעו, טזויעי, טזוענא, טזוענה, טזוענע, יזוויא, יזוויאו, יזוויה, יזוויהו, יזויא, יזויאו, יזויה, יזויהו, לאזוויא, לאזוויה, לאזוויע, לאזויא, לאזויה, לאזויע, להזוויא, להזוויה, להזויא, להזויה, לעזוויא, לעזוויה, לעזוויע, לעזויא, לעזויה, לעזויע, מזוויא, מזוויאא, מזוויאה, מזוויאוט, מזוויאות, מזוויאים, מזוויאע, מזוויה, מזוויהא, מזוויהה, מזוויהוט, מזוויהות, מזוויהים, מזוויהע, מזוויעא, מזוויעוט, מזוויעע, מזויא, מזויאא, מזויאה, מזויאוט, מזויאות, מזויאים, מזויאע, מזויה, מזויהא, מזויהה, מזויהוט, מזויהות, מזויהים, מזויהע, מזויעא, מזויעוט, מזויעע, נזוויא, נזוויה, נזויא, נזויה, עזוא, עזואט, עזואטי, עזואטם, עזואטן, עזואנה, עזואנו, עזואת, עזואתי, עזואתם, עזואתן, עזוה, עזוהט, עזוהטי, עזוהטם, עזוהטן, עזוהנה, עזוהנו, עזוהת, עזוהתי, עזוהתם, עזוהתן, עזווא, עזוואט, עזוואטי, עזוואטם, עזוואטן, עזוואנה, עזוואנו, עזוואת, עזוואתי, עזוואתם, עזוואתן, עזווה, עזווהט, עזווהטי, עזווהטם, עזווהטן, עזווהנה, עזווהנו, עזווהת, עזווהתי, עזווהתם, עזווהתן, עזוויא, עזוויאה, עזוויאו, עזוויאי, עזוויה, עזוויהה, עזוויהו, עזוויהי, עזוויע, עזוויעה, עזוויעו, עזוויעי, עזווע, עזוועט, עזוועטי, עזוועטם, עזוועטן, עזווענה, עזווענו, עזוועת, עזוועתי, עזוועתם, עזוועתן, עזויא, עזויאה, עזויאו, עזויאי, עזויה, עזויהה, עזויהו, עזויהי, עזויויא, עזויויאה, עזויויאו, עזויויה, עזויויהה, עזויויהו, עזויויע, עזויויעה, עזויויעו, עזויע, עזויעה, עזויעו, עזויעי, עזוע, עזועט, עזועטי, עזועטם, עזועטן, עזוענה, עזוענו, עזועת, עזועתי, עזועתם, עזועתן, עיזואט, עיזואטי, עיזואטם, עיזואטן, עיזואנו, עיזואת, עיזואתי, עיזואתם, עיזואתן, עיזוהט, עיזוהטי, עיזוהטם, עיזוהטן, עיזוהנו, עיזוהת, עיזוהתי, עיזוהתם, עיזוהתן, עיזוואט, עיזוואטי, עיזוואטם, עיזוואטן, עיזוואנו, עיזוואת, עיזוואתי, עיזוואתם, עיזוואתן, עיזווהט, עיזווהטי, עיזווהטם, עיזווהטן, עיזווהנו, עיזווהת, עיזווהתי, עיזווהתם, עיזווהתן, עיזוויא, עיזוויאה, עיזוויאו, עיזוויה, עיזוויהה, עיזוויהו, עיזוויע, עיזוויעה, עיזוויעו, עיזוועט, עיזוועטי, עיזוועטם, עיזוועטן, עיזווענו, עיזוועת, עיזוועתי, עיזוועתם, עיזוועתן, עיזויא, עיזויאה, עיזויאו, עיזויה, עיזויהה, עיזויהו, עיזויויא, עיזויויאה, עיזויויאו, עיזויויה, עיזויויהה, עיזויויהו, עיזויויע, עיזויויעה, עיזויויעו, עיזויע, עיזויעה, עיזויעו, עיזועט, עיזועטי, עיזועטם, עיזועטן, עיזוענו, עיזועת, עיזועתי, עיזועתם, עיזועתן, תזואנא, תזואנה, תזואנע, תזוהנא, תזוהנה, תזוהנע, תזוואנא, תזוואנה, תזוואנע, תזווהנא, תזווהנה, תזווהנע, תזוויא, תזוויאו, תזוויאי, תזוויה, תזוויהו, תזוויהי, תזווענא, תזווענע, תזויא, תזויאו, תזויאי, תזויה, תזויהו, תזויהי, תזוענא, תזוענע
סקר גולשים
שתפו איתנו את דעתכם על האתר, ועזרו לנו לשפר את חווית השימוש
פסוק מהתנ"ך
וְגָעַרְתִּי לָכֶם בָּאֹכֵל וְלֹא יַשְׁחִת לָכֶם אֶת פְּרִי הָאֲדָמָה, וְלֹא תְשַׁכֵּל לָכֶם הַגֶּפֶן בַּשָּׂדֶה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת. (מלאכי, פרק ג, פסוק יא)
הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו
הוצאת דיבה, ביוש ושיימינג
השפה העברית דווקא מציעה חלופות נאות לביוש פומבי, שמקורן בשפה התלמודית: 'הוציא דיבתו רעה', 'דיבר לשון הרע', ובעיקר 'הלבין...
פרוייקט השמות הגדול
מה דעתך על השמות הבאים לבת?
רחל
אלין
כנרת
חסידה
נדה
חידה - הביטוי החצוי בטא
מצאו מילה שמשלימה שני ביטויים - אחרי המילה הראשונה ולפני המילה השנייה.
1. יתרון _____
2. _____ גומלין
testtest
לפניכם מופיעות שתי מילים. יש למצוא מילה היוצרת ביטוי מוכר בעברית עם כל אחת מהמילים בנפרד - ביטוי אחד כאשר היא מופיעה לאחר המילה הראשונה וביטוי שני כאשר היא מופיעה לפני המילה השנייה.
מחשבון שמות עבריים
איילת, כרמי, תומר או יואל?
המחשבון שיעזור לכם לבחור את שם ילדכם
על סמך קריטריונים שונים, כגון
צליל, משמעות, פופולריות ועוד
השם שלי
מהו שמך הפרטי?
כינוי החיבה שלך (אם יש)
אופן כתיבת השם באנגלית
דווחו לנו על טעות
כל הזכויות שמורות למילוג פרט לציטוטים מויקיפדיה, תחת רישיון CC ייחוס-שיתוף זהה 3.0; ציטוטים מהתנ"ך מ-tanach.us; תמונות יש לבדוק פרטנית | מדיניות הפרטיות | תנאי שימוש
עיצוב האתר - שלומית בן צור - www.saluma-design.com