מאמרים
 
אודות
 
צור קשר
תרגום:
א
א
א
מילון עברי עברי
מילים נרדפות
צירופים וביטויים
ראשי תיבות
מילון עברי אנגלי בטא
גימטריה
חרוזים
הֻעְכַּר
1.
בניין - הופעל
2.
שורש - עכ"ר
4.
אותיות שימוש - וְהֻעְכַּר, שֶׁהֻעְכַּר
6.
שגיאות כתיב - אאחר, אאחרה, אאחרו, אאחרט, אאחרטי, אאחרטם, אאחרטן, אאחרנו, אאחרת, אאחרתי, אאחרתם, אאחרתן, אאכר, אאכרה, אאכרו, אאכרט, אאכרטי, אאכרטם, אאכרטן, אאכרנו, אאכרת, אאכרתי, אאכרתם, אאכרתן, אאקר, אאקרה, אאקרו, אאקרט, אאקרטי, אאקרטם, אאקרטן, אאקרנו, אאקרת, אאקרתי, אאקרתם, אאקרתן, אהחר, אהחרה, אהחרו, אהחרט, אהחרטי, אהחרטם, אהחרטן, אהחרנו, אהחרת, אהחרתי, אהחרתם, אהחרתן, אהכר, אהכרה, אהכרו, אהכרט, אהכרטי, אהכרטם, אהכרטן, אהכרנו, אהכרת, אהכרתי, אהכרתם, אהכרתן, אהקר, אהקרה, אהקרו, אהקרט, אהקרטי, אהקרטם, אהקרטן, אהקרנו, אהקרת, אהקרתי, אהקרתם, אהקרתן, אואחר, אואחרה, אואחרו, אואחרט, אואחרטי, אואחרטם, אואחרטן, אואחרנו, אואחרת, אואחרתי, אואחרתם, אואחרתן, אואכר, אואכרה, אואכרו, אואכרט, אואכרטי, אואכרטם, אואכרטן, אואכרנו, אואכרת, אואכרתי, אואכרתם, אואכרתן, אואקר, אואקרה, אואקרו, אואקרט, אואקרטי, אואקרטם, אואקרטן, אואקרנו, אואקרת, אואקרתי, אואקרתם, אואקרתן, אוהחר, אוהחרה, אוהחרו, אוהחרט, אוהחרטי, אוהחרטם, אוהחרטן, אוהחרנו, אוהחרת, אוהחרתי, אוהחרתם, אוהחרתן, אוהכר, אוהכרה, אוהכרו, אוהכרט, אוהכרטי, אוהכרטם, אוהכרטן, אוהכרנו, אוהכרת, אוהכרתי, אוהכרתם, אוהכרתן, אוהקר, אוהקרה, אוהקרו, אוהקרט, אוהקרטי, אוהקרטם, אוהקרטן, אוהקרנו, אוהקרת, אוהקרתי, אוהקרתם, אוהקרתן, אועחר, אועחרה, אועחרו, אועחרט, אועחרטי, אועחרטם, אועחרטן, אועחרנו, אועחרת, אועחרתי, אועחרתם, אועחרתן, אועכר, אועכרה, אועכרו, אועכרט, אועכרטי, אועכרטם, אועכרטן, אועכרנו, אועכרת, אועכרתי, אועכרתם, אועכרתן, אועקר, אועקרה, אועקרו, אועקרט, אועקרטי, אועקרטם, אועקרטן, אועקרנו, אועקרת, אועקרתי, אועקרתם, אועקרתן, אעחר, אעחרה, אעחרו, אעחרט, אעחרטי, אעחרטם, אעחרטן, אעחרנו, אעחרת, אעחרתי, אעחרתם, אעחרתן, אעכר, אעכרה, אעכרו, אעכרט, אעכרטי, אעכרטם, אעכרטן, אעכרנו, אעכרת, אעכרתי, אעכרתם, אעכרתן, אעקר, אעקרה, אעקרו, אעקרט, אעקרטי, אעקרטם, אעקרטן, אעקרנו, אעקרת, אעקרתי, אעקרתם, אעקרתן, האחר, האחרא, האחרה, האחרו, האחרט, האחרטי, האחרטם, האחרטן, האחרנו, האחרע, האחרת, האחרתי, האחרתם, האחרתן, האכר, האכרא, האכרה, האכרו, האכרט, האכרטי, האכרטם, האכרטן, האכרנו, האכרע, האכרת, האכרתי, האכרתם, האכרתן, האקר, האקרא, האקרה, האקרו, האקרט, האקרטי, האקרטם, האקרטן, האקרנו, האקרע, האקרת, האקרתי, האקרתם, האקרתן, ההחר, ההחרא, ההחרה, ההחרו, ההחרט, ההחרטי, ההחרטם, ההחרטן, ההחרנו, ההחרע, ההחרת, ההחרתי, ההחרתם, ההחרתן, ההכר, ההכרא, ההכרה, ההכרו, ההכרט, ההכרטי, ההכרטם, ההכרטן, ההכרנו, ההכרע, ההכרת, ההכרתי, ההכרתם, ההכרתן, ההקר, ההקרא, ההקרה, ההקרו, ההקרט, ההקרטי, ההקרטם, ההקרטן, ההקרנו, ההקרע, ההקרת, ההקרתי, ההקרתם, ההקרתן, הואחר, הואחרא, הואחרה, הואחרו, הואחרט, הואחרטי, הואחרטם, הואחרטן, הואחרנו, הואחרע, הואחרת, הואחרתי, הואחרתם, הואחרתן, הואכר, הואכרא, הואכרה, הואכרו, הואכרט, הואכרטי, הואכרטם, הואכרטן, הואכרנו, הואכרע, הואכרת, הואכרתי, הואכרתם, הואכרתן, הואקר, הואקרא, הואקרה, הואקרו, הואקרט, הואקרטי, הואקרטם, הואקרטן, הואקרנו, הואקרע, הואקרת, הואקרתי, הואקרתם, הואקרתן, הוהחר, הוהחרא, הוהחרה, הוהחרו, הוהחרט, הוהחרטי, הוהחרטם, הוהחרטן, הוהחרנו, הוהחרע, הוהחרת, הוהחרתי, הוהחרתם, הוהחרתן, הוהכר, הוהכרא, הוהכרה, הוהכרו, הוהכרט, הוהכרטי, הוהכרטם, הוהכרטן, הוהכרנו, הוהכרע, הוהכרת, הוהכרתי, הוהכרתם, הוהכרתן, הוהקר, הוהקרא, הוהקרה, הוהקרו, הוהקרט, הוהקרטי, הוהקרטם, הוהקרטן, הוהקרנו, הוהקרע, הוהקרת, הוהקרתי, הוהקרתם, הוהקרתן, הועחר, הועחרא, הועחרה, הועחרו, הועחרט, הועחרטי, הועחרטם, הועחרטן, הועחרנו, הועחרע, הועחרת, הועחרתי, הועחרתם, הועחרתן, הועכר, הועכרא, הועכרט, הועכרטי, הועכרטם, הועכרטן, הועכרע, הועקר, הועקרא, הועקרה, הועקרו, הועקרט, הועקרטי, הועקרטם, הועקרטן, הועקרנו, הועקרע, הועקרת, הועקרתי, הועקרתם, הועקרתן, העחר, העחרא, העחרה, העחרו, העחרט, העחרטי, העחרטם, העחרטן, העחרנו, העחרע, העחרת, העחרתי, העחרתם, העחרתן, העכר, העכרא, העכרט, העכרטי, העכרטם, העכרטן, העכרע, העקר, העקרא, העקרה, העקרו, העקרט, העקרטי, העקרטם, העקרטן, העקרנו, העקרע, העקרת, העקרתי, העקרתם, העקרתן, טאחר, טאחרו, טאחרי, טאחרנא, טאחרנה, טאחרנע, טאכר, טאכרו, טאכרי, טאכרנא, טאכרנה, טאכרנע, טאקר, טאקרו, טאקרי, טאקרנא, טאקרנה, טאקרנע, טהחר, טהחרו, טהחרי, טהחרנא, טהחרנה, טהחרנע, טהכר, טהכרו, טהכרי, טהכרנא, טהכרנה, טהכרנע, טהקר, טהקרו, טהקרי, טהקרנא, טהקרנה, טהקרנע, טואחר, טואחרו, טואחרי, טואחרנא, טואחרנה, טואחרנע, טואכר, טואכרו, טואכרי, טואכרנא, טואכרנה, טואכרנע, טואקר, טואקרו, טואקרי, טואקרנא, טואקרנה, טואקרנע, טוהחר, טוהחרו, טוהחרי, טוהחרנא, טוהחרנה, טוהחרנע, טוהכר, טוהכרו, טוהכרי, טוהכרנא, טוהכרנה, טוהכרנע, טוהקר, טוהקרו, טוהקרי, טוהקרנא, טוהקרנה, טוהקרנע, טועחר, טועחרו, טועחרי, טועחרנא, טועחרנה, טועחרנע, טועכר, טועכרו, טועכרי, טועכרנא, טועכרנה, טועכרנע, טועקר, טועקרו, טועקרי, טועקרנא, טועקרנה, טועקרנע, טעחר, טעחרו, טעחרי, טעחרנא, טעחרנה, טעחרנע, טעכר, טעכרו, טעכרי, טעכרנא, טעכרנה, טעכרנע, טעקר, טעקרו, טעקרי, טעקרנא, טעקרנה, טעקרנע, יאחר, יאחרו, יאכר, יאכרו, יאקר, יאקרו, יהחר, יהחרו, יהכר, יהכרו, יהקר, יהקרו, יואחר, יואחרו, יואכר, יואכרו, יואקר, יואקרו, יוהחר, יוהחרו, יוהכר, יוהכרו, יוהקר, יוהקרו, יועחר, יועחרו, יועקר, יועקרו, יעחר, יעחרו, יעקר, יעקרו, מאחר, מאחרוט, מאחרות, מאחרט, מאחרים, מאחרת, מאכר, מאכרוט, מאכרות, מאכרט, מאכרים, מאכרת, מאקר, מאקרוט, מאקרות, מאקרט, מאקרים, מאקרת, מהחר, מהחרוט, מהחרות, מהחרט, מהחרים, מהחרת, מהכר, מהכרוט, מהכרות, מהכרט, מהכרים, מהכרת, מהקר, מהקרוט, מהקרות, מהקרט, מהקרים, מהקרת, מואחר, מואחרוט, מואחרות, מואחרט, מואחרים, מואחרת, מואכר, מואכרוט, מואכרות, מואכרט, מואכרים, מואכרת, מואקר, מואקרוט, מואקרות, מואקרט, מואקרים, מואקרת, מוהחר, מוהחרוט, מוהחרות, מוהחרט, מוהחרים, מוהחרת, מוהכר, מוהכרוט, מוהכרות, מוהכרט, מוהכרים, מוהכרת, מוהקר, מוהקרוט, מוהקרות, מוהקרט, מוהקרים, מוהקרת, מועחר, מועחרוט, מועחרות, מועחרט, מועחרים, מועחרת, מועכרוט, מועכרט, מועקר, מועקרוט, מועקרות, מועקרט, מועקרים, מועקרת, מעחר, מעחרוט, מעחרות, מעחרט, מעחרים, מעחרת, מעכרוט, מעכרט, מעקר, מעקרוט, מעקרות, מעקרט, מעקרים, מעקרת, נאחר, נאכר, נאקר, נהחר, נהכר, נהקר, נואחר, נואכר, נואקר, נוהחר, נוהכר, נוהקר, נועחר, נועקר, נעחר, נעקר, עאחר, עאחרה, עאחרו, עאחרט, עאחרטי, עאחרטם, עאחרטן, עאחרנו, עאחרת, עאחרתי, עאחרתם, עאחרתן, עאכר, עאכרה, עאכרו, עאכרט, עאכרטי, עאכרטם, עאכרטן, עאכרנו, עאכרת, עאכרתי, עאכרתם, עאכרתן, עאקר, עאקרה, עאקרו, עאקרט, עאקרטי, עאקרטם, עאקרטן, עאקרנו, עאקרת, עאקרתי, עאקרתם, עאקרתן, עהחר, עהחרה, עהחרו, עהחרט, עהחרטי, עהחרטם, עהחרטן, עהחרנו, עהחרת, עהחרתי, עהחרתם, עהחרתן, עהכר, עהכרה, עהכרו, עהכרט, עהכרטי, עהכרטם, עהכרטן, עהכרנו, עהכרת, עהכרתי, עהכרתם, עהכרתן, עהקר, עהקרה, עהקרו, עהקרט, עהקרטי, עהקרטם, עהקרטן, עהקרנו, עהקרת, עהקרתי, עהקרתם, עהקרתן, עואחר, עואחרה, עואחרו, עואחרט, עואחרטי, עואחרטם, עואחרטן, עואחרנו, עואחרת, עואחרתי, עואחרתם, עואחרתן, עואכר, עואכרה, עואכרו, עואכרט, עואכרטי, עואכרטם, עואכרטן, עואכרנו, עואכרת, עואכרתי, עואכרתם, עואכרתן, עואקר, עואקרה, עואקרו, עואקרט, עואקרטי, עואקרטם, עואקרטן, עואקרנו, עואקרת, עואקרתי, עואקרתם, עואקרתן, עוהחר, עוהחרה, עוהחרו, עוהחרט, עוהחרטי, עוהחרטם, עוהחרטן, עוהחרנו, עוהחרת, עוהחרתי, עוהחרתם, עוהחרתן, עוהכר, עוהכרה, עוהכרו, עוהכרט, עוהכרטי, עוהכרטם, עוהכרטן, עוהכרנו, עוהכרת, עוהכרתי, עוהכרתם, עוהכרתן, עוהקר, עוהקרה, עוהקרו, עוהקרט, עוהקרטי, עוהקרטם, עוהקרטן, עוהקרנו, עוהקרת, עוהקרתי, עוהקרתם, עוהקרתן, עועחר, עועחרה, עועחרו, עועחרט, עועחרטי, עועחרטם, עועחרטן, עועחרנו, עועחרת, עועחרתי, עועחרתם, עועחרתן, עועכר, עועכרה, עועכרו, עועכרט, עועכרטי, עועכרטם, עועכרטן, עועכרנו, עועכרת, עועכרתי, עועכרתם, עועכרתן, עועקר, עועקרה, עועקרו, עועקרט, עועקרטי, עועקרטם, עועקרטן, עועקרנו, עועקרת, עועקרתי, עועקרתם, עועקרתן, עעחר, עעחרה, עעחרו, עעחרט, עעחרטי, עעחרטם, עעחרטן, עעחרנו, עעחרת, עעחרתי, עעחרתם, עעחרתן, עעכר, עעכרה, עעכרו, עעכרט, עעכרטי, עעכרטם, עעכרטן, עעכרנו, עעכרת, עעכרתי, עעכרתם, עעכרתן, עעקר, עעקרה, עעקרו, עעקרט, עעקרטי, עעקרטם, עעקרטן, עעקרנו, עעקרת, עעקרתי, עעקרתם, עעקרתן, תאחר, תאחרו, תאחרי, תאחרנא, תאחרנה, תאחרנע, תאכר, תאכרו, תאכרי, תאכרנא, תאכרנה, תאכרנע, תאקר, תאקרו, תאקרי, תאקרנא, תאקרנה, תאקרנע, תהחר, תהחרו, תהחרי, תהחרנא, תהחרנה, תהחרנע, תהכר, תהכרו, תהכרי, תהכרנא, תהכרנה, תהכרנע, תהקר, תהקרו, תהקרי, תהקרנא, תהקרנה, תהקרנע, תואחר, תואחרו, תואחרי, תואחרנא, תואחרנה, תואחרנע, תואכר, תואכרו, תואכרי, תואכרנא, תואכרנה, תואכרנע, תואקר, תואקרו, תואקרי, תואקרנא, תואקרנה, תואקרנע, תוהחר, תוהחרו, תוהחרי, תוהחרנא, תוהחרנה, תוהחרנע, תוהכר, תוהכרו, תוהכרי, תוהכרנא, תוהכרנה, תוהכרנע, תוהקר, תוהקרו, תוהקרי, תוהקרנא, תוהקרנה, תוהקרנע, תועחר, תועחרו, תועחרי, תועחרנא, תועחרנה, תועחרנע, תועכרנא, תועכרנע, תועקר, תועקרו, תועקרי, תועקרנא, תועקרנה, תועקרנע, תעחר, תעחרו, תעחרי, תעחרנא, תעחרנה, תעחרנע, תעכרנא, תעכרנע, תעקר, תעקרו, תעקרי, תעקרנא, תעקרנה, תעקרנע
סקר גולשים
שתפו איתנו את דעתכם על האתר, ועזרו לנו לשפר את חווית השימוש
פסוק מהתנ"ך
וְהָאִישׁ אֲשֶׁר הוּא טָהוֹר וּבְדֶרֶךְ לֹא הָיָה וְחָדַל לַעֲשׂוֹת הַפֶּסַח וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ, כִּי קָרְבַּן יְהוָה לֹא הִקְרִיב בְּמֹעֲדוֹ חֶטְאוֹ יִשָּׂא הָאִישׁ הַהוּא. (במדבר, פרק ט, פסוק יג)
הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו
פרוייקט השמות הגדול
מה דעתך על השמות הבאים לבת?
מדינה
אֵילָת
ימימה
אַיָּלָה
שֶׁרִי
חידה - הביטוי החצוי בטא
מצאו מילה שמשלימה שני ביטויים - אחרי המילה הראשונה ולפני המילה השנייה.
1. חם _____
2. _____ חם
testtest
לפניכם מופיעות שתי מילים. יש למצוא מילה היוצרת ביטוי מוכר בעברית עם כל אחת מהמילים בנפרד - ביטוי אחד כאשר היא מופיעה לאחר המילה הראשונה וביטוי שני כאשר היא מופיעה לפני המילה השנייה.
מחשבון שמות עבריים
איילת, כרמי, תומר או יואל?
המחשבון שיעזור לכם לבחור את שם ילדכם
על סמך קריטריונים שונים, כגון
צליל, משמעות, פופולריות ועוד
השם שלי
מהו שמך הפרטי?
כינוי החיבה שלך (אם יש)
אופן כתיבת השם באנגלית
דווחו לנו על טעות
כל הזכויות שמורות למילוג פרט לציטוטים מויקיפדיה, תחת רישיון CC ייחוס-שיתוף זהה 3.0; ציטוטים מהתנ"ך מ-tanach.us; תמונות יש לבדוק פרטנית | מדיניות הפרטיות | תנאי שימוש
עיצוב האתר - שלומית בן צור - www.saluma-design.com