השחד - פירוש
השֹׁחַד - שֹׁחַד, +ה הידיעה
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה
השחד - האם התכוונת ל: