ושחד - פירוש
ושֹׁחַד - שֹׁחַד, +ו החיבור
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה
ושֻׁחַד - שֻׁחַד, +ו החיבור גוף שלישי
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
חַד חָדְשִׁי
מתרחש פעם בחודש
חַד לָשׁוֹן
שָׁנוּן, חָרִיף
חַד ממדי
1.
שִׁטְחִי, רָדוּד, פְּלָקָטִי
2.
בעל ממד אחד
חַד משׁמעי
ניתן לפרשו בדרך אחת ויחידה, ברור ומוחלט
חַד סטרי
שניתן לנוע בו בכיוון אחד בלבד. "כביש חד סטרי."
חַד פעמי
1.
מתרחש פעם אחת בלבד. "כוורת יתאחדו להופעה חד פעמית."
2.
מיוחד ונדיר, מדהים. "זה סרט חד⁻פעמי."
חַד צדדי
1.
קשור לצד אחד, אופייני לצד אחד
2.
נשלט על⁻ידי גורם אחד, לא שקול. "המשחק מתנהל באופן חד⁻צדדי, נקווה להמשך מותח יותר."
3.
מאמץ דעה של צד אחד בדיון ומתעלם לגמרי מהצד השני, חסר⁻איזון. "באופיזיציה טענו כי נאום ראש הממשלה היה חד⁻צדדי ומלא באי⁻דיוקים."
חַד קֶרֶן
יצור בדיוני דמוי סוס בעל קרן אחת, המופיע באגדות ובסיפורים
חַד שְׁבוּעִי
מתרחש פעם בשבוע
חַד שְׁנָתִי
מתרחש פעם בשנה
ושָׁחֵד - שִׁחֵד, בסיס 0 +ו החיבור שם פועל
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."
ושחֹד - חֹד, +ו החיבור +ש הזיקה
החלק המחודד והדוקר של חפץ חד
ושחַד - חַד, +ו החיבור +ש הזיקה
אחד; יחיד. "למדתי לרכוב על חד⁻אופן."
2
1