מאמרים
 
אודות
 
צור קשר
תרגום:
א
א
א
מילון עברי עברי
מילים נרדפות
צירופים וביטויים
ראשי תיבות
מילון עברי אנגלי בטא
גימטריה
חרוזים
יָצָא מֵהָאַף
2.
אותיות שימוש - ויצא מהאף, שיצא מהאף
3.
מילות הביטוי - יָצָא, אַף
4.
שגיאות כתיב - אצא מאאף, אצא מאהף, אצא מאעף, אצא מההף, אצא מהעף, אצא מעאף, אצא מעהף, אצא מעעף, אצה מאאף, אצה מהאף, אצה מעאף, אצע מאאף, אצע מהאף, אצע מעאף, הצא מאאף, הצא מהאף, הצא מעאף, טצא מאאף, טצא מאהף, טצא מאעף, טצא מהאף, טצא מההף, טצא מהעף, טצא מעאף, טצא מעהף, טצא מעעף, טצאו מאאף, טצאו מאהף, טצאו מאעף, טצאו מהאף, טצאו מההף, טצאו מהעף, טצאו מעאף, טצאו מעהף, טצאו מעעף, טצאי מאאף, טצאי מאהף, טצאי מאעף, טצאי מהאף, טצאי מההף, טצאי מהעף, טצאי מעאף, טצאי מעהף, טצאי מעעף, טצאנא מהאף, טצאנא מההף, טצאנא מהעף, טצאנה מאאף, טצאנה מאהף, טצאנה מאעף, טצאנה מהאף, טצאנה מההף, טצאנה מהעף, טצאנה מעאף, טצאנה מעהף, טצאנה מעעף, טצאנע מהאף, טצאנע מההף, טצאנע מהעף, טצה מאאף, טצה מהאף, טצה מעאף, טצהו מאאף, טצהו מהאף, טצהו מעאף, טצהי מאאף, טצהי מהאף, טצהי מעאף, טצהנא מהאף, טצהנה מאאף, טצהנה מהאף, טצהנה מעאף, טצהנע מהאף, טצע מאאף, טצע מהאף, טצע מעאף, טצעו מאאף, טצעו מהאף, טצעו מעאף, טצעי מאאף, טצעי מהאף, טצעי מעאף, טצענא מהאף, טצענה מאאף, טצענה מהאף, טצענה מעאף, טצענע מהאף, יוצא מאאף, יוצא מאהף, יוצא מאעף, יוצא מההף, יוצא מהעף, יוצא מעאף, יוצא מעהף, יוצא מעעף, יוצאוט מאאף, יוצאוט מאהף, יוצאוט מאעף, יוצאוט מהאף, יוצאוט מההף, יוצאוט מהעף, יוצאוט מעאף, יוצאוט מעהף, יוצאוט מעעף, יוצאות מאאף, יוצאות מאהף, יוצאות מאעף, יוצאות מההף, יוצאות מהעף, יוצאות מעאף, יוצאות מעהף, יוצאות מעעף, יוצאט מאאף, יוצאט מאהף, יוצאט מאעף, יוצאט מהאף, יוצאט מההף, יוצאט מהעף, יוצאט מעאף, יוצאט מעהף, יוצאט מעעף, יוצאים מאאף, יוצאים מאהף, יוצאים מאעף, יוצאים מההף, יוצאים מהעף, יוצאים מעאף, יוצאים מעהף, יוצאים מעעף, יוצאת מאאף, יוצאת מאהף, יוצאת מאעף, יוצאת מההף, יוצאת מהעף, יוצאת מעאף, יוצאת מעהף, יוצאת מעעף, יוצה מאאף, יוצה מהאף, יוצה מעאף, יוצהוט מאאף, יוצהוט מהאף, יוצהוט מעאף, יוצהות מאאף, יוצהות מהאף, יוצהות מעאף, יוצהט מאאף, יוצהט מהאף, יוצהט מעאף, יוצהים מאאף, יוצהים מהאף, יוצהים מעאף, יוצהת מאאף, יוצהת מהאף, יוצהת מעאף, יוצע מאאף, יוצע מהאף, יוצע מעאף, יוצעוט מאאף, יוצעוט מהאף, יוצעוט מעאף, יוצעות מאאף, יוצעות מהאף, יוצעות מעאף, יוצעט מאאף, יוצעט מהאף, יוצעט מעאף, יוצעים מאאף, יוצעים מהאף, יוצעים מעאף, יוצעת מאאף, יוצעת מהאף, יוצעת מעאף, יצא מאאף, יצא מאהף, יצא מאעף, יצא מההף, יצא מהעף, יצא מעאף, יצא מעהף, יצא מעעף, יצאא מהאף, יצאא מההף, יצאא מהעף, יצאה מאאף, יצאה מאהף, יצאה מאעף, יצאה מההף, יצאה מהעף, יצאה מעאף, יצאה מעהף, יצאה מעעף, יצאו מאאף, יצאו מאהף, יצאו מאעף, יצאו מההף, יצאו מהעף, יצאו מעאף, יצאו מעהף, יצאו מעעף, יצאט מאאף, יצאט מאהף, יצאט מאעף, יצאט מהאף, יצאט מההף, יצאט מהעף, יצאט מעאף, יצאט מעהף, יצאט מעעף, יצאטי מאאף, יצאטי מאהף, יצאטי מאעף, יצאטי מהאף, יצאטי מההף, יצאטי מהעף, יצאטי מעאף, יצאטי מעהף, יצאטי מעעף, יצאטם מאאף, יצאטם מאהף, יצאטם מאעף, יצאטם מהאף, יצאטם מההף, יצאטם מהעף, יצאטם מעאף, יצאטם מעהף, יצאטם מעעף, יצאטן מאאף, יצאטן מאהף, יצאטן מאעף, יצאטן מהאף, יצאטן מההף, יצאטן מהעף, יצאטן מעאף, יצאטן מעהף, יצאטן מעעף, יצאנו מאאף, יצאנו מאהף, יצאנו מאעף, יצאנו מההף, יצאנו מהעף, יצאנו מעאף, יצאנו מעהף, יצאנו מעעף, יצאע מהאף, יצאע מההף, יצאע מהעף, יצאת מאאף, יצאת מאהף, יצאת מאעף, יצאת מההף, יצאת מהעף, יצאת מעאף, יצאת מעהף, יצאת מעעף, יצאתי מאאף, יצאתי מאהף, יצאתי מאעף, יצאתי מההף, יצאתי מהעף, יצאתי מעאף, יצאתי מעהף, יצאתי מעעף, יצאתם מאאף, יצאתם מאהף, יצאתם מאעף, יצאתם מההף, יצאתם מהעף, יצאתם מעאף, יצאתם מעהף, יצאתם מעעף, יצאתן מאאף, יצאתן מאהף, יצאתן מאעף, יצאתן מההף, יצאתן מהעף, יצאתן מעאף, יצאתן מעהף, יצאתן מעעף, יצה מאאף, יצה מהאף, יצה מעאף, יצהא מהאף, יצהה מאאף, יצהה מהאף, יצהה מעאף, יצהו מאאף, יצהו מהאף, יצהו מעאף, יצהט מאאף, יצהט מהאף, יצהט מעאף, יצהטי מאאף, יצהטי מהאף, יצהטי מעאף, יצהטם מאאף, יצהטם מהאף, יצהטם מעאף, יצהטן מאאף, יצהטן מהאף, יצהטן מעאף, יצהנו מאאף, יצהנו מהאף, יצהנו מעאף, יצהע מהאף, יצהת מאאף, יצהת מהאף, יצהת מעאף, יצהתי מאאף, יצהתי מהאף, יצהתי מעאף, יצהתם מאאף, יצהתם מהאף, יצהתם מעאף, יצהתן מאאף, יצהתן מהאף, יצהתן מעאף, יצע מאאף, יצע מהאף, יצע מעאף, יצעא מהאף, יצעה מאאף, יצעה מהאף, יצעה מעאף, יצעו מאאף, יצעו מהאף, יצעו מעאף, יצעט מאאף, יצעט מהאף, יצעט מעאף, יצעטי מאאף, יצעטי מהאף, יצעטי מעאף, יצעטם מאאף, יצעטם מהאף, יצעטם מעאף, יצעטן מאאף, יצעטן מהאף, יצעטן מעאף, יצענו מאאף, יצענו מהאף, יצענו מעאף, יצעע מהאף, יצעת מאאף, יצעת מהאף, יצעת מעאף, יצעתי מאאף, יצעתי מהאף, יצעתי מעאף, יצעתם מאאף, יצעתם מהאף, יצעתם מעאף, יצעתן מאאף, יצעתן מהאף, יצעתן מעאף, לצאט מאאף, לצאט מאהף, לצאט מאעף, לצאט מהאף, לצאט מההף, לצאט מהעף, לצאט מעאף, לצאט מעהף, לצאט מעעף, לצאת מאאף, לצאת מאהף, לצאת מאעף, לצאת מההף, לצאת מהעף, לצאת מעאף, לצאת מעהף, לצאת מעעף, לצהט מאאף, לצהט מהאף, לצהט מעאף, לצהת מאאף, לצהת מהאף, לצהת מעאף, לצעט מאאף, לצעט מהאף, לצעט מעאף, לצעת מאאף, לצעת מהאף, לצעת מעאף, נצא מאאף, נצא מאהף, נצא מאעף, נצא מההף, נצא מהעף, נצא מעאף, נצא מעהף, נצא מעעף, נצה מאאף, נצה מהאף, נצה מעאף, נצע מאאף, נצע מהאף, נצע מעאף, עצא מאאף, עצא מהאף, עצא מעאף, צאט מאאף, צאט מאהף, צאט מאעף, צאט מהאף, צאט מההף, צאט מהעף, צאט מעאף, צאט מעהף, צאט מעעף, צאת מאאף, צאת מאהף, צאת מאעף, צאת מההף, צאת מהעף, צאת מעאף, צאת מעהף, צאת מעעף, צהט מאאף, צהט מהאף, צהט מעאף, צהת מאאף, צהת מהאף, צהת מעאף, צעט מאאף, צעט מהאף, צעט מעאף, צעת מאאף, צעת מהאף, צעת מעאף, תצא מאאף, תצא מאהף, תצא מאעף, תצא מההף, תצא מהעף, תצא מעאף, תצא מעהף, תצא מעעף, תצאו מאאף, תצאו מאהף, תצאו מאעף, תצאו מההף, תצאו מהעף, תצאו מעאף, תצאו מעהף, תצאו מעעף, תצאי מאאף, תצאי מאהף, תצאי מאעף, תצאי מההף, תצאי מהעף, תצאי מעאף, תצאי מעהף, תצאי מעעף, תצאנא מהאף, תצאנא מההף, תצאנא מהעף, תצאנה מאאף, תצאנה מאהף, תצאנה מאעף, תצאנה מההף, תצאנה מהעף, תצאנה מעאף, תצאנה מעהף, תצאנה מעעף, תצאנע מהאף, תצאנע מההף, תצאנע מהעף, תצה מאאף, תצה מהאף, תצה מעאף, תצהו מאאף, תצהו מהאף, תצהו מעאף, תצהי מאאף, תצהי מהאף, תצהי מעאף, תצהנא מהאף, תצהנה מאאף, תצהנה מהאף, תצהנה מעאף, תצהנע מהאף, תצע מאאף, תצע מהאף, תצע מעאף, תצעו מאאף, תצעו מהאף, תצעו מעאף, תצעי מאאף, תצעי מהאף, תצעי מעאף, תצענא מהאף, תצענה מאאף, תצענה מהאף, תצענה מעאף, תצענע מהאף
סקר גולשים
שתפו איתנו את דעתכם על האתר, ועזרו לנו לשפר את חווית השימוש
פסוק מהתנ"ך
וְתָשֵׂם בַּסַּד רַגְלַי וְתִשְׁמוֹר כָּל אָרְחוֹתָי, עַל שָׁרְשֵׁי רַגְלַי תִּתְחַקֶּה. (איוב, פרק יג, פסוק כז)
הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו
מילון צוק איתן המלא
מגן אנושי. שימוש של החמאס במתקנים אזרחיים או בבתי תושבים לצורכי לחימה, כדי למנוע תקיפה ישראלית.
פרוייקט השמות הגדול
מה דעתך על השמות הבאים לבת?
לישי
מרים
גל
טובה
תבל
חידה - הביטוי החצוי בטא
מצאו מילה שמשלימה שני ביטויים - אחרי המילה הראשונה ולפני המילה השנייה.
1. מה _____
2. _____ לפגם
testtest
לפניכם מופיעות שתי מילים. יש למצוא מילה היוצרת ביטוי מוכר בעברית עם כל אחת מהמילים בנפרד - ביטוי אחד כאשר היא מופיעה לאחר המילה הראשונה וביטוי שני כאשר היא מופיעה לפני המילה השנייה.
מחשבון שמות עבריים
איילת, כרמי, תומר או יואל?
המחשבון שיעזור לכם לבחור את שם ילדכם
על סמך קריטריונים שונים, כגון
צליל, משמעות, פופולריות ועוד
השם שלי
מהו שמך הפרטי?
כינוי החיבה שלך (אם יש)
אופן כתיבת השם באנגלית
דווחו לנו על טעות
כל הזכויות שמורות למילוג פרט לציטוטים מויקיפדיה, תחת רישיון CC ייחוס-שיתוף זהה 3.0; ציטוטים מהתנ"ך מ-tanach.us; תמונות יש לבדוק פרטנית | מדיניות הפרטיות | תנאי שימוש
עיצוב האתר - שלומית בן צור - www.saluma-design.com