ישוחדו - פירוש
יְשׁוּחְדּוּ - שֻׁחַד, גוף שלישי רבים עתיד
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
ישוחדו - האם התכוונת ל: