ישוחד - פירוש
יְשׁוּחַד - שֻׁחַד, גוף שלישי עתיד
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
ישוחד - האם התכוונת ל: