ישחדו - פירוש
יְשַׁחְדוּ - שִׁחֵד, גוף שלישי רבים עתיד
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."
יְשֻׁחְדּוּ - שֻׁחַד, גוף שלישי רבים עתיד
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
ישחדו - האם התכוונת ל: