ישחד - פירוש
יְשָׁחֵד - שִׁחֵד, גוף שלישי עתיד
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."
יְשֻׁחַד - שֻׁחַד, גוף שלישי עתיד
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
ישחד - האם התכוונת ל: