כשחד - פירוש
כשֹׁחַד - שֹׁחַד, +כ
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה
חַד חָדְשִׁי
מתרחש פעם בחודש
חַד לָשׁוֹן
שָׁנוּן, חָרִיף
חַד מִינִי
שיש בו מין אחד, מורכב מזכרים בלבד או מנקבות בלבד
חַד משׁמעית
באופן ברור ומובן, שאינו ניתן לפירושים שונים
חַד שְׁבוּעִי
מתרחש פעם בשבוע
חַד שׁכל
חָכָם, נָבוֹן
חַד שְׁנָתִי
מתרחש פעם בשנה
לֹא הַסַּכִּין הֲכִי חַדָּה במגירה
טיפש, לא חכם
כשחֹד - חֹד, +כש
החלק המחודד והדוקר של חפץ חד
כשחַד - חַד, +כש
אחד; יחיד. "למדתי לרכוב על חד⁻אופן."
כשחַד - חַד, +כש
1.
מושחז; משונן; מחודד
2.
ברור; מדוייק. "הבוס היה חד בדבריו."
3.
חזק; עז; חריף. "הרגשתי כאב חד בבטן."
כשחָד - חָד, +כש גוף שלישי
יצר חידה, שאל
כְּשָׁחֵד - שִׁחֵד, בסיס 0 +כ שם פועל
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."
כשחד - האם התכוונת ל: