לשחד - פירוש
לְשָׁחֵד - שִׁחֵד, שם פועל
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."
לשֹׁחַד - שֹׁחַד, +ל
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה
לשחד - האם התכוונת ל: