מאמרים
 
אודות
 
צור קשר
תרגום:
א
א
א
מילון עברי עברי
מילים נרדפות
צירופים וביטויים
ראשי תיבות
מילון עברי אנגלי בטא
גימטריה
חרוזים
מספרים בעברית

מספרים בשפה העברית

כשלומדים שפה אחד הדברים הראשונים שעושים הוא לספור מאחד עד עשר. אולם הכרת מערכת המספרים בשפה היא הרבה מעבר לידיעה איך סופרים. לכל מספר מאחת עד עשר יש מילה מתאימה למספר הסודר שלו - ראשון, שני, שלישי וכן הלאה; מילה המציינת קבוצה שמספר האברים בה שווה למספר – זוג, שלישיה, רביעייה...; מילה לשבר, 1 חלקי המספר – חצי, שליש, רבע ועד מיליונית, מיליארדית וגם טריליונית. לאחרונה נכנס באופן חצי-רשמי גם שש-עשרית, שמשמש בעיקר לתאור שלב בתחרויות ספורט בשיטת המפסיד יוצא שנשארו בו 32 קבוצות – שש עשרית גמר, שלב לפני שמינית הגמר.

בעברית קיימת גם צורת נקבה, לכל המספרים הטבעיים בין 1 ל-19, או למספרים שכוללים את אחד המספרים האלה בסופם – למשל שבע, שתים-עשרה, אלף מאה וחמש. כאשר מספר בין שתיים לתשע מופיע לפני מאות, אלפים, מיליונים וכד', כדי לציין את מספרם, המין נקבע על-פי המספר הגדול ולא לפי האובייקט שסופרים. לכן שלוש-מאות, ארבע-מאות וכו' בנקבה, לעומת שלושת-אלפים, שני מיליון, שלושה מיליארד, שבעה טריליון וכן הלאה.

למרבית המספרים בין עד עשר קיים פועל להכפלה במספר ולחילוק במספר. כאן יש תופעה מעניינת, כאשר יש מלים שמשמות גם להכפלה וגם לחלוקה. לדוגמה: ריבע – הכפיל ב-4 וגם חילק ב-4, וניתן לקבוע למה הכוונה בעיקר לפי ההקשר. לא פשוט במשפט כמו "הוא ריבע את כספו בבורסה". עם זאת, הפירוש המועדף הוא ההכפלה, ואפשר להמר עליו באופן די בטוח.

הטבלה מציינת מלים בעברית לציון מספרים, מהסוגים שפורטו לעיל ואחרים. לא נכנסו מלים איזוטריות באנגלית שהשימוש בהם כמילה לועזית בעברית אינו קיים, גם אם הוא אפשרי. מלים לועזיות מסומנות בורוד.

טבלת מספרים וספרות בעברית

מספרזכרנקבהתחיליתמס. סידוריקבוצהשברפועל הכפלהמצולעשניםגימטריהספרות רומיות
רבים - כללירב, פולי, מולטירביםהכפיל פי...פוליגוןשנים
0אפסחסר
1אחדאחתחד, מונוראשוןיחיד, סולושנהאI
2שניים, תרישתייםדו, בי, דאבלשניזוג, צמד, דואטחצי, מחצית, חציוןהכפילשנתייםבII
3שלושה, תלתשלושתלת, טרי, טריפלשלישישלישייה, שלשה, טריושליש, שלישוןשילשמשולש, טריגוןגIII
4ארבעהארבעקואד, קואדרופלרביעירביעייה, רבעה, קוורטטרבע, רבעוןריבעמרובע, טטרגוןדIV
5חמישהחמשחמישיחמישייה, חמשה, קווינטטחמישית, חמישוןחימשמחומש, פנטגוןהV
6שישהשששישישישייה, סקסטטשישיתששהמשושה, פנטגוןוVI
7שבעהשבעשביעישביעייה, ספטטשביעיתשיבעמשובע, הפטגוןזVII
8שמונהשמונהשמינישמינייה, אוקטטשמיניתתימןמתומן, אוקטגוןחVIII
9תשעהתשעתשיעיתשיעייה, נונטתשיעיתתישעמתושע, נונגוןטIX
10עשרהעשרדקה=daעשיריעשירייה, דקטטעשירית, מעשר, עשירון, דציעישרמעושר, דקגוןעשוריX
11אחד עשר, עשתי עשראחת עשרהיאXI
12שנים עשר, תריסרשתים עשרהיבXII
13שלושה עשרשלוש עשרהיגXIII
14ארבעה עשרארבע עשרהידXIV
15חמישה עשרחמש עשרהטוXV
16שישה עשרשש עשרהשש-עשריתטזXVI
17שבעה עשרשבע עשרהיזXVII
18שמונה עשרשמונה עשרהחיXVIII
19תשעה עשרתשע עשרהיטXIX
20עשריםכXX
25עשרים וחמישהעשרים וחמשדורכהXXV
30שלושיםלXXX
40ארבעיםמXL
50חמישיםיובלנL
60שישיםסLX
70שבעיםעLXX
80שמוניםפLXXX
90תשעיםצXC
100מאה, מאיההקטו=hמאית, מאיון, סנטימאהקC
200מאתייםרCC
1000אלף, אלפיהקילו=kאלפית, אלפיון, מיליאלף, מילניוםא'M
2000אלפייםב'MM
10000רבבה, ריבואי'
1,000,000מיליוןמגה=Mמיליונית, מיקרו
1,000,000,000ביליוןגיגה=Gמיליארדית, נאנו
10 בחזקת 12טריליוןטרה=Tטריליונית, פיקו
10 בחזקת 15קואדריליוןפטה=Pפמטו
10 בחזקת 18קוינטיוליוןאקסה=Eאטו
10 בחזקת 21זטא=Zזפטו!
10 בחזרת 100גוגול
מספר גדול מאדזיליון
¾שלושת רבעי
המילה המעצבנת ביותר בעברית
מילוג ו"הזירה הלשונית" של רוביק רוזנטל יוצאים לכבוד השנה האזרחית החדשה במיזם "המילה המעצבנת ביותר בעברית". מהי המילה המעצבנת ביותר בעיניכם?
הזוי
מפנק
כוּסית
מדהים
מאתגר
קסום
אחי
כאילו
כפרה
מותק
דווחו לנו על טעות