משוחדות - פירוש
מְשׁוּחָדוֹת - מְשֻׁחָד, רבים נקבה
1.
מי שקיבל כסף או טובות הנאה כדי לפעול בדרך מסוימת
2.
לא אובייקטיבי, בעל דעה קומה או אינטרס זר
מְשׁוּחָדוֹת - שֻׁחַד, רבים נקבה הווה
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
משוחדות - האם התכוונת ל: