משוחדים - פירוש
מְשׁוּחָדִים - מְשֻׁחָד, רבים
1.
מי שקיבל כסף או טובות הנאה כדי לפעול בדרך מסוימת
2.
לא אובייקטיבי, בעל דעה קומה או אינטרס זר
מְשׁוּחָדִים - שֻׁחַד, רבים הווה
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
משוחדים - האם התכוונת ל: