משוחדת - פירוש
מְשׁוּחֶדֶת - מְשֻׁחָד, נקבה
1.
מי שקיבל כסף או טובות הנאה כדי לפעול בדרך מסוימת
2.
לא אובייקטיבי, בעל דעה קומה או אינטרס זר
מְשׁוּחֶדֶת - שֻׁחַד, נקבה הווה
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
משוחדת - האם התכוונת ל: