משוחד - פירוש
מְשׁוּחָד - זכר
1.
מי שקיבל כסף או טובות הנאה כדי לפעול בדרך מסוימת
2.
לא אובייקטיבי, בעל דעה קומה או אינטרס זר
מְשׁוּחָד - שֻׁחַד, הווה
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
משׁוֹחַד - שֹׁחַד, מ+
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה
משוחד - האם התכוונת ל: