משחדים - פירוש
מְשֻׁחָדִים - מְשֻׁחָד, רבים
1.
מי שקיבל כסף או טובות הנאה כדי לפעול בדרך מסוימת
2.
לא אובייקטיבי, בעל דעה קומה או אינטרס זר
מְשַׁחְדִים - שִׁחֵד, רבים הווה
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."
מְשֻׁחָדִים - שֻׁחַד, רבים הווה
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
שְׁחָדִים - שֹׁחַד, מ+ רבים
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה
חַד לָשׁוֹן
שָׁנוּן, חָרִיף
לֹא הַסַּכִּין הֲכִי חַדָּה במגירה
טיפש, לא חכם
חֻדִּים - חֹד, מ+ +ש הזיקה רבים
החלק המחודד והדוקר של חפץ חד
חַדִּים - חַד, מ+ +ש הזיקה רבים
1.
מושחז; משונן; מחודד
2.
ברור; מדוייק. "הבוס היה חד בדבריו."
3.
חזק; עז; חריף. "הרגשתי כאב חד בבטן."
חָדִים - חָד, מ+ +ש הזיקה רבים הווה
יצר חידה, שאל
משחדים - האם התכוונת ל: