מאמרים
 
אודות
 
צור קשר
תרגום:
א
א
א
מילון עברי עברי
מילים נרדפות
צירופים וביטויים
ראשי תיבות
מילון עברי אנגלי בטא
גימטריה
חרוזים
נִטְבַּע
1.
בניין - נפעל
2.
שורש - טב"ע
4.
6.
שגיאות כתיב - אטבא, אטבאו, אטבאי, אטבאנה, אטבה, אטבהו, אטבהי, אטבהנה, אטבע, אטבעו, אטבעי, אטבענה, איטבא, איטבאו, איטבאי, איטבאנה, איטבה, איטבהו, איטבהי, איטבהנה, איטבע, איטבעו, איטבעי, איטבענה, איתבא, איתבאו, איתבאי, איתבאנה, איתבה, איתבהו, איתבהי, איתבהנה, איתבע, איתבעו, איתבעי, איתבענה, אתבא, אתבאו, אתבאי, אתבאנה, אתבה, אתבהו, אתבהי, אתבהנה, אתבע, אתבעו, אתבעי, אתבענה, הטבא, הטבאו, הטבאי, הטבאנא, הטבאנה, הטבאנע, הטבה, הטבהו, הטבהי, הטבהנא, הטבהנה, הטבהנע, הטבע, הטבענא, הטבענע, היטבא, היטבאו, היטבאי, היטבאנא, היטבאנה, היטבאנע, היטבה, היטבהו, היטבהי, היטבהנא, היטבהנה, היטבהנע, היטבענא, היטבענע, היתבא, היתבאו, היתבאי, היתבאנא, היתבאנה, היתבאנע, היתבה, היתבהו, היתבהי, היתבהנא, היתבהנה, היתבהנע, היתבע, היתבעו, היתבעי, היתבענא, היתבענה, היתבענע, התבא, התבאו, התבאי, התבאנא, התבאנה, התבאנע, התבה, התבהו, התבהי, התבהנא, התבהנה, התבהנע, התבע, התבעו, התבעי, התבענא, התבענה, התבענע, טטבא, טטבאו, טטבאי, טטבאנא, טטבאנה, טטבאנע, טטבה, טטבהו, טטבהי, טטבהנא, טטבהנה, טטבהנע, טטבע, טטבעו, טטבעי, טטבענא, טטבענה, טטבענע, טיטבא, טיטבאו, טיטבאי, טיטבאנא, טיטבאנה, טיטבאנע, טיטבה, טיטבהו, טיטבהי, טיטבהנא, טיטבהנה, טיטבהנע, טיטבע, טיטבעו, טיטבעי, טיטבענא, טיטבענה, טיטבענע, טיתבא, טיתבאו, טיתבאי, טיתבאנא, טיתבאנה, טיתבאנע, טיתבה, טיתבהו, טיתבהי, טיתבהנא, טיתבהנה, טיתבהנע, טיתבע, טיתבעו, טיתבעי, טיתבענא, טיתבענה, טיתבענע, טתבא, טתבאו, טתבאי, טתבאנא, טתבאנה, טתבאנע, טתבה, טתבהו, טתבהי, טתבהנא, טתבהנה, טתבהנע, טתבע, טתבעו, טתבעי, טתבענא, טתבענה, טתבענע, יטבא, יטבאו, יטבה, יטבהו, ייטבא, ייטבאו, ייטבה, ייטבהו, ייתבא, ייתבאו, ייתבה, ייתבהו, ייתבע, ייתבעו, יתבא, יתבאו, יתבה, יתבהו, יתבע, יתבעו, לאטבא, לאטבה, לאטבע, לאיטבא, לאיטבה, לאיטבע, לאיתבא, לאיתבה, לאיתבע, לאתבא, לאתבה, לאתבע, להטבא, להטבה, להיטבא, להיטבה, להיתבא, להיתבה, להיתבע, להתבא, להתבה, להתבע, לעטבא, לעטבה, לעטבע, לעיטבא, לעיטבה, לעיטבע, לעיתבא, לעיתבה, לעיתבע, לעתבא, לעתבה, לעתבע, נטבא, נטבאא, נטבאה, נטבאו, נטבאוט, נטבאות, נטבאט, נטבאטי, נטבאטם, נטבאטן, נטבאים, נטבאנו, נטבאע, נטבאת, נטבאתי, נטבאתם, נטבאתן, נטבה, נטבהא, נטבהה, נטבהו, נטבהוט, נטבהות, נטבהט, נטבהטי, נטבהטם, נטבהטן, נטבהים, נטבהנו, נטבהע, נטבהת, נטבהתי, נטבהתם, נטבהתן, נטבעא, נטבעוט, נטבעט, נטבעטי, נטבעטם, נטבעטן, נטבעע, ניטבא, ניטבאא, ניטבאה, ניטבאו, ניטבאוט, ניטבאות, ניטבאט, ניטבאטי, ניטבאטם, ניטבאטן, ניטבאים, ניטבאנו, ניטבאע, ניטבאת, ניטבאתי, ניטבאתם, ניטבאתן, ניטבה, ניטבהא, ניטבהה, ניטבהו, ניטבהוט, ניטבהות, ניטבהט, ניטבהטי, ניטבהטם, ניטבהטן, ניטבהים, ניטבהנו, ניטבהע, ניטבהת, ניטבהתי, ניטבהתם, ניטבהתן, ניטבעא, ניטבעוט, ניטבעט, ניטבעטי, ניטבעטם, ניטבעטן, ניטבעע, ניתבא, ניתבאא, ניתבאה, ניתבאו, ניתבאוט, ניתבאות, ניתבאט, ניתבאטי, ניתבאטם, ניתבאטן, ניתבאים, ניתבאנו, ניתבאע, ניתבאת, ניתבאתי, ניתבאתם, ניתבאתן, ניתבה, ניתבהא, ניתבהה, ניתבהו, ניתבהוט, ניתבהות, ניתבהט, ניתבהטי, ניתבהטם, ניתבהטן, ניתבהים, ניתבהנו, ניתבהע, ניתבהת, ניתבהתי, ניתבהתם, ניתבהתן, ניתבע, ניתבעא, ניתבעה, ניתבעו, ניתבעוט, ניתבעות, ניתבעט, ניתבעטי, ניתבעטם, ניתבעטן, ניתבעים, ניתבענו, ניתבעע, ניתבעת, ניתבעתי, ניתבעתם, ניתבעתן, נתבא, נתבאא, נתבאה, נתבאו, נתבאוט, נתבאות, נתבאט, נתבאטי, נתבאטם, נתבאטן, נתבאים, נתבאנו, נתבאע, נתבאת, נתבאתי, נתבאתם, נתבאתן, נתבה, נתבהא, נתבהה, נתבהו, נתבהוט, נתבהות, נתבהט, נתבהטי, נתבהטם, נתבהטן, נתבהים, נתבהנו, נתבהע, נתבהת, נתבהתי, נתבהתם, נתבהתן, נתבע, נתבעא, נתבעה, נתבעו, נתבעוט, נתבעות, נתבעט, נתבעטי, נתבעטם, נתבעטן, נתבעים, נתבענו, נתבעע, נתבעת, נתבעתי, נתבעתם, נתבעתן, עטבא, עטבאו, עטבאי, עטבאנה, עטבה, עטבהו, עטבהי, עטבהנה, עטבע, עטבעו, עטבעי, עטבענה, עיטבא, עיטבאו, עיטבאי, עיטבאנה, עיטבה, עיטבהו, עיטבהי, עיטבהנה, עיטבע, עיטבעו, עיטבעי, עיטבענה, עיתבא, עיתבאו, עיתבאי, עיתבאנה, עיתבה, עיתבהו, עיתבהי, עיתבהנה, עיתבע, עיתבעו, עיתבעי, עיתבענה, עתבא, עתבאו, עתבאי, עתבאנה, עתבה, עתבהו, עתבהי, עתבהנה, עתבע, עתבעו, עתבעי, עתבענה, תטבא, תטבאו, תטבאי, תטבאנא, תטבאנה, תטבאנע, תטבה, תטבהו, תטבהי, תטבהנא, תטבהנה, תטבהנע, תטבענא, תטבענע, תיטבא, תיטבאו, תיטבאי, תיטבאנא, תיטבאנה, תיטבאנע, תיטבה, תיטבהו, תיטבהי, תיטבהנא, תיטבהנה, תיטבהנע, תיטבענא, תיטבענע, תיתבא, תיתבאו, תיתבאי, תיתבאנא, תיתבאנה, תיתבאנע, תיתבה, תיתבהו, תיתבהי, תיתבהנא, תיתבהנה, תיתבהנע, תיתבע, תיתבעו, תיתבעי, תיתבענא, תיתבענה, תיתבענע, תתבא, תתבאו, תתבאי, תתבאנא, תתבאנה, תתבאנע, תתבה, תתבהו, תתבהי, תתבהנא, תתבהנה, תתבהנע, תתבע, תתבעו, תתבעי, תתבענא, תתבענה, תתבענע
סקר גולשים
שתפו איתנו את דעתכם על האתר, ועזרו לנו לשפר את חווית השימוש
פסוק מהתנ"ך
עַצְלָה תַּפִּיל תַּרְדֵּמָה, וְנֶפֶשׁ רְמִיָּה תִרְעָב. (משלי, פרק יט, פסוק טו)
הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו
על קרנפים, חמורים וגמלים
המקבילה לדימויי הבהמה העברית הן בהמות ספציפיות. ראש וראשון להם הוא החמור, שהוא גם טיפש וגם עקשן. כמוהו גם הפרד, שהוא בשפות...
פרוייקט השמות הגדול
מה דעתך על השמות הבאים לבת?
סתיו
אבינועם
בת עמי
קרנית
סיון
חידה - הביטוי החצוי בטא
מצאו מילה שמשלימה שני ביטויים - אחרי המילה הראשונה ולפני המילה השנייה.
1. חד _____
2. _____ הקודש
testtest
לפניכם מופיעות שתי מילים. יש למצוא מילה היוצרת ביטוי מוכר בעברית עם כל אחת מהמילים בנפרד - ביטוי אחד כאשר היא מופיעה לאחר המילה הראשונה וביטוי שני כאשר היא מופיעה לפני המילה השנייה.
מחשבון שמות עבריים
איילת, כרמי, תומר או יואל?
המחשבון שיעזור לכם לבחור את שם ילדכם
על סמך קריטריונים שונים, כגון
צליל, משמעות, פופולריות ועוד
השם שלי
מהו שמך הפרטי?
כינוי החיבה שלך (אם יש)
אופן כתיבת השם באנגלית
דווחו לנו על טעות
כל הזכויות שמורות למילוג פרט לציטוטים מויקיפדיה, תחת רישיון CC ייחוס-שיתוף זהה 3.0; ציטוטים מהתנ"ך מ-tanach.us; תמונות יש לבדוק פרטנית | מדיניות הפרטיות | תנאי שימוש
עיצוב האתר - שלומית בן צור - www.saluma-design.com