נשוחד - פירוש
נְשׁוּחַד - שֻׁחַד, גוף ראשון רבים עתיד
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
נשוחד - האם התכוונת ל: