נשחד - פירוש
נְשָׁחֵד - שִׁחֵד, גוף ראשון רבים עתיד
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."
נְשֻׁחַד - שֻׁחַד, גוף ראשון רבים עתיד
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
נשחד - האם התכוונת ל: