מאמרים
 
אודות
 
צור קשר
תרגום:
א
א
א
מילון עברי עברי
מילים נרדפות
צירופים וביטויים
ראשי תיבות
מילון עברי אנגלי בטא
גימטריה
חרוזים
עָשָׂה ממנו צְחוֹק
3.
מילות הביטוי - עָשָׂה, ממנו, צְחוֹק
4.
שגיאות כתיב - אאשא ממנו צחוכ, אאשא ממנו צחוק, אאשא ממנו צכוכ, אאשא ממנו צכוק, אאשה ממנו צחוכ, אאשה ממנו צחוק, אאשה ממנו צכוכ, אאשה ממנו צכוק, אאשע ממנו צחוכ, אאשע ממנו צחוק, אאשע ממנו צכוכ, אאשע ממנו צכוק, אהשא ממנו צחוכ, אהשא ממנו צחוק, אהשא ממנו צכוכ, אהשא ממנו צכוק, אהשה ממנו צחוכ, אהשה ממנו צחוק, אהשה ממנו צכוכ, אהשה ממנו צכוק, אהשע ממנו צחוכ, אהשע ממנו צחוק, אהשע ממנו צכוכ, אהשע ממנו צכוק, אושא ממנו צחוכ, אושא ממנו צחוק, אושא ממנו צכוכ, אושא ממנו צכוק, אושה ממנו צחוכ, אושה ממנו צחוק, אושה ממנו צכוכ, אושה ממנו צכוק, אושוט ממנו צחוכ, אושוט ממנו צחוק, אושוט ממנו צכוכ, אושוט ממנו צכוק, אושות ממנו צחוכ, אושות ממנו צחוק, אושות ממנו צכוכ, אושות ממנו צכוק, אושים ממנו צחוכ, אושים ממנו צחוק, אושים ממנו צכוכ, אושים ממנו צכוק, אושע ממנו צחוכ, אושע ממנו צחוק, אושע ממנו צכוכ, אושע ממנו צכוק, אעשא ממנו צחוכ, אעשא ממנו צחוק, אעשא ממנו צכוכ, אעשא ממנו צכוק, אעשה ממנו צחוכ, אעשה ממנו צכוכ, אעשה ממנו צכוק, אעשע ממנו צחוכ, אעשע ממנו צחוק, אעשע ממנו צכוכ, אעשע ממנו צכוק, אשא ממנו צחוכ, אשא ממנו צחוק, אשא ממנו צכוכ, אשא ממנו צכוק, אשה ממנו צחוכ, אשה ממנו צחוק, אשה ממנו צכוכ, אשה ממנו צכוק, אשו ממנו צחוכ, אשו ממנו צחוק, אשו ממנו צכוכ, אשו ממנו צכוק, אשוט ממנו צחוכ, אשוט ממנו צחוק, אשוט ממנו צכוכ, אשוט ממנו צכוק, אשות ממנו צחוכ, אשות ממנו צחוק, אשות ממנו צכוכ, אשות ממנו צכוק, אשטא ממנו צחוכ, אשטא ממנו צחוק, אשטא ממנו צכוכ, אשטא ממנו צכוק, אשטה ממנו צחוכ, אשטה ממנו צחוק, אשטה ממנו צכוכ, אשטה ממנו צכוק, אשטע ממנו צחוכ, אשטע ממנו צחוק, אשטע ממנו צכוכ, אשטע ממנו צכוק, אשיט ממנו צחוכ, אשיט ממנו צחוק, אשיט ממנו צכוכ, אשיט ממנו צכוק, אשיטי ממנו צחוכ, אשיטי ממנו צחוק, אשיטי ממנו צכוכ, אשיטי ממנו צכוק, אשיטם ממנו צחוכ, אשיטם ממנו צחוק, אשיטם ממנו צכוכ, אשיטם ממנו צכוק, אשיטן ממנו צחוכ, אשיטן ממנו צחוק, אשיטן ממנו צכוכ, אשיטן ממנו צכוק, אשינו ממנו צחוכ, אשינו ממנו צחוק, אשינו ממנו צכוכ, אשינו ממנו צכוק, אשית ממנו צחוכ, אשית ממנו צחוק, אשית ממנו צכוכ, אשית ממנו צכוק, אשיתי ממנו צחוכ, אשיתי ממנו צחוק, אשיתי ממנו צכוכ, אשיתי ממנו צכוק, אשיתם ממנו צחוכ, אשיתם ממנו צחוק, אשיתם ממנו צכוכ, אשיתם ממנו צכוק, אשיתן ממנו צחוכ, אשיתן ממנו צחוק, אשיתן ממנו צכוכ, אשיתן ממנו צכוק, אשע ממנו צחוכ, אשע ממנו צחוק, אשע ממנו צכוכ, אשע ממנו צכוק, אשתא ממנו צחוכ, אשתא ממנו צחוק, אשתא ממנו צכוכ, אשתא ממנו צכוק, אשתה ממנו צחוכ, אשתה ממנו צחוק, אשתה ממנו צכוכ, אשתה ממנו צכוק, אשתע ממנו צחוכ, אשתע ממנו צחוק, אשתע ממנו צכוכ, אשתע ממנו צכוק, האשא ממנו צחוכ, האשא ממנו צחוק, האשא ממנו צכוכ, האשא ממנו צכוק, האשה ממנו צחוכ, האשה ממנו צחוק, האשה ממנו צכוכ, האשה ממנו צכוק, האשע ממנו צחוכ, האשע ממנו צחוק, האשע ממנו צכוכ, האשע ממנו צכוק, ההשא ממנו צחוכ, ההשא ממנו צחוק, ההשא ממנו צכוכ, ההשא ממנו צכוק, ההשה ממנו צחוכ, ההשה ממנו צחוק, ההשה ממנו צכוכ, ההשה ממנו צכוק, ההשע ממנו צחוכ, ההשע ממנו צחוק, ההשע ממנו צכוכ, ההשע ממנו צכוק, הושא ממנו צחוכ, הושא ממנו צחוק, הושא ממנו צכוכ, הושא ממנו צכוק, הושה ממנו צחוכ, הושה ממנו צחוק, הושה ממנו צכוכ, הושה ממנו צכוק, הושוט ממנו צחוכ, הושוט ממנו צחוק, הושוט ממנו צכוכ, הושוט ממנו צכוק, הושות ממנו צחוכ, הושות ממנו צחוק, הושות ממנו צכוכ, הושות ממנו צכוק, הושים ממנו צחוכ, הושים ממנו צחוק, הושים ממנו צכוכ, הושים ממנו צכוק, הושע ממנו צחוכ, הושע ממנו צחוק, הושע ממנו צכוכ, הושע ממנו צכוק, העשא ממנו צחוכ, העשא ממנו צחוק, העשא ממנו צכוכ, העשא ממנו צכוק, העשה ממנו צחוכ, העשה ממנו צחוק, העשה ממנו צכוכ, העשה ממנו צכוק, העשע ממנו צחוכ, העשע ממנו צחוק, העשע ממנו צכוכ, העשע ממנו צכוק, השא ממנו צחוכ, השא ממנו צחוק, השא ממנו צכוכ, השא ממנו צכוק, השה ממנו צחוכ, השה ממנו צחוק, השה ממנו צכוכ, השה ממנו צכוק, השו ממנו צחוכ, השו ממנו צחוק, השו ממנו צכוכ, השו ממנו צכוק, השוט ממנו צחוכ, השוט ממנו צחוק, השוט ממנו צכוכ, השוט ממנו צכוק, השות ממנו צחוכ, השות ממנו צחוק, השות ממנו צכוכ, השות ממנו צכוק, השטא ממנו צחוכ, השטא ממנו צחוק, השטא ממנו צכוכ, השטא ממנו צכוק, השטה ממנו צחוכ, השטה ממנו צחוק, השטה ממנו צכוכ, השטה ממנו צכוק, השטע ממנו צחוכ, השטע ממנו צחוק, השטע ממנו צכוכ, השטע ממנו צכוק, השיט ממנו צחוכ, השיט ממנו צחוק, השיט ממנו צכוכ, השיט ממנו צכוק, השיטי ממנו צחוכ, השיטי ממנו צחוק, השיטי ממנו צכוכ, השיטי ממנו צכוק, השיטם ממנו צחוכ, השיטם ממנו צחוק, השיטם ממנו צכוכ, השיטם ממנו צכוק, השיטן ממנו צחוכ, השיטן ממנו צחוק, השיטן ממנו צכוכ, השיטן ממנו צכוק, השינו ממנו צחוכ, השינו ממנו צחוק, השינו ממנו צכוכ, השינו ממנו צכוק, השית ממנו צחוכ, השית ממנו צחוק, השית ממנו צכוכ, השית ממנו צכוק, השיתי ממנו צחוכ, השיתי ממנו צחוק, השיתי ממנו צכוכ, השיתי ממנו צכוק, השיתם ממנו צחוכ, השיתם ממנו צחוק, השיתם ממנו צכוכ, השיתם ממנו צכוק, השיתן ממנו צחוכ, השיתן ממנו צחוק, השיתן ממנו צכוכ, השיתן ממנו צכוק, השע ממנו צחוכ, השע ממנו צחוק, השע ממנו צכוכ, השע ממנו צכוק, השתא ממנו צחוכ, השתא ממנו צחוק, השתא ממנו צכוכ, השתא ממנו צכוק, השתה ממנו צחוכ, השתה ממנו צחוק, השתה ממנו צכוכ, השתה ממנו צכוק, השתע ממנו צחוכ, השתע ממנו צחוק, השתע ממנו צכוכ, השתע ממנו צכוק, טאשא ממנו צחוכ, טאשא ממנו צחוק, טאשא ממנו צכוכ, טאשא ממנו צכוק, טאשה ממנו צחוכ, טאשה ממנו צחוק, טאשה ממנו צכוכ, טאשה ממנו צכוק, טאשו ממנו צחוכ, טאשו ממנו צחוק, טאשו ממנו צכוכ, טאשו ממנו צכוק, טאשי ממנו צחוכ, טאשי ממנו צחוק, טאשי ממנו צכוכ, טאשי ממנו צכוק, טאשינא ממנו צחוכ, טאשינא ממנו צחוק, טאשינא ממנו צכוכ, טאשינא ממנו צכוק, טאשינה ממנו צחוכ, טאשינה ממנו צחוק, טאשינה ממנו צכוכ, טאשינה ממנו צכוק, טאשינע ממנו צחוכ, טאשינע ממנו צחוק, טאשינע ממנו צכוכ, טאשינע ממנו צכוק, טאשע ממנו צחוכ, טאשע ממנו צחוק, טאשע ממנו צכוכ, טאשע ממנו צכוק, טהשא ממנו צחוכ, טהשא ממנו צחוק, טהשא ממנו צכוכ, טהשא ממנו צכוק, טהשה ממנו צחוכ, טהשה ממנו צחוק, טהשה ממנו צכוכ, טהשה ממנו צכוק, טהשו ממנו צחוכ, טהשו ממנו צחוק, טהשו ממנו צכוכ, טהשו ממנו צכוק, טהשי ממנו צחוכ, טהשי ממנו צחוק, טהשי ממנו צכוכ, טהשי ממנו צכוק, טהשינא ממנו צחוכ, טהשינא ממנו צחוק, טהשינא ממנו צכוכ, טהשינא ממנו צכוק, טהשינה ממנו צחוכ, טהשינה ממנו צחוק, טהשינה ממנו צכוכ, טהשינה ממנו צכוק, טהשינע ממנו צחוכ, טהשינע ממנו צחוק, טהשינע ממנו צכוכ, טהשינע ממנו צכוק, טהשע ממנו צחוכ, טהשע ממנו צחוק, טהשע ממנו צכוכ, טהשע ממנו צכוק, טעשא ממנו צחוכ, טעשא ממנו צחוק, טעשא ממנו צכוכ, טעשא ממנו צכוק, טעשה ממנו צחוכ, טעשה ממנו צחוק, טעשה ממנו צכוכ, טעשה ממנו צכוק, טעשו ממנו צחוכ, טעשו ממנו צחוק, טעשו ממנו צכוכ, טעשו ממנו צכוק, טעשי ממנו צחוכ, טעשי ממנו צחוק, טעשי ממנו צכוכ, טעשי ממנו צכוק, טעשינא ממנו צחוכ, טעשינא ממנו צחוק, טעשינא ממנו צכוכ, טעשינא ממנו צכוק, טעשינה ממנו צחוכ, טעשינה ממנו צחוק, טעשינה ממנו צכוכ, טעשינה ממנו צכוק, טעשינע ממנו צחוכ, טעשינע ממנו צחוק, טעשינע ממנו צכוכ, טעשינע ממנו צכוק, טעשע ממנו צחוכ, טעשע ממנו צחוק, טעשע ממנו צכוכ, טעשע ממנו צכוק, יאשא ממנו צחוכ, יאשא ממנו צחוק, יאשא ממנו צכוכ, יאשא ממנו צכוק, יאשה ממנו צחוכ, יאשה ממנו צחוק, יאשה ממנו צכוכ, יאשה ממנו צכוק, יאשו ממנו צחוכ, יאשו ממנו צחוק, יאשו ממנו צכוכ, יאשו ממנו צכוק, יאשע ממנו צחוכ, יאשע ממנו צחוק, יאשע ממנו צכוכ, יאשע ממנו צכוק, יהשא ממנו צחוכ, יהשא ממנו צחוק, יהשא ממנו צכוכ, יהשא ממנו צכוק, יהשה ממנו צחוכ, יהשה ממנו צחוק, יהשה ממנו צכוכ, יהשה ממנו צכוק, יהשו ממנו צחוכ, יהשו ממנו צחוק, יהשו ממנו צכוכ, יהשו ממנו צכוק, יהשע ממנו צחוכ, יהשע ממנו צחוק, יהשע ממנו צכוכ, יהשע ממנו צכוק, יעשא ממנו צחוכ, יעשא ממנו צחוק, יעשא ממנו צכוכ, יעשא ממנו צכוק, יעשה ממנו צחוכ, יעשה ממנו צכוכ, יעשה ממנו צכוק, יעשו ממנו צחוכ, יעשו ממנו צכוכ, יעשו ממנו צכוק, יעשע ממנו צחוכ, יעשע ממנו צחוק, יעשע ממנו צכוכ, יעשע ממנו צכוק, לאשוט ממנו צחוכ, לאשוט ממנו צחוק, לאשוט ממנו צכוכ, לאשוט ממנו צכוק, לאשות ממנו צחוכ, לאשות ממנו צחוק, לאשות ממנו צכוכ, לאשות ממנו צכוק, להשוט ממנו צחוכ, להשוט ממנו צחוק, להשוט ממנו צכוכ, להשוט ממנו צכוק, להשות ממנו צחוכ, להשות ממנו צחוק, להשות ממנו צכוכ, להשות ממנו צכוק, לעשוט ממנו צחוכ, לעשוט ממנו צחוק, לעשוט ממנו צכוכ, לעשוט ממנו צכוק, לעשות ממנו צחוכ, לעשות ממנו צכוכ, לעשות ממנו צכוק, נאשא ממנו צחוכ, נאשא ממנו צחוק, נאשא ממנו צכוכ, נאשא ממנו צכוק, נאשה ממנו צחוכ, נאשה ממנו צחוק, נאשה ממנו צכוכ, נאשה ממנו צכוק, נאשע ממנו צחוכ, נאשע ממנו צחוק, נאשע ממנו צכוכ, נאשע ממנו צכוק, נהשא ממנו צחוכ, נהשא ממנו צחוק, נהשא ממנו צכוכ, נהשא ממנו צכוק, נהשה ממנו צחוכ, נהשה ממנו צחוק, נהשה ממנו צכוכ, נהשה ממנו צכוק, נהשע ממנו צחוכ, נהשע ממנו צחוק, נהשע ממנו צכוכ, נהשע ממנו צכוק, נעשא ממנו צחוכ, נעשא ממנו צחוק, נעשא ממנו צכוכ, נעשא ממנו צכוק, נעשה ממנו צחוכ, נעשה ממנו צכוכ, נעשה ממנו צכוק, נעשע ממנו צחוכ, נעשע ממנו צחוק, נעשע ממנו צכוכ, נעשע ממנו צכוק, עאשא ממנו צחוכ, עאשא ממנו צחוק, עאשא ממנו צכוכ, עאשא ממנו צכוק, עאשה ממנו צחוכ, עאשה ממנו צחוק, עאשה ממנו צכוכ, עאשה ממנו צכוק, עאשע ממנו צחוכ, עאשע ממנו צחוק, עאשע ממנו צכוכ, עאשע ממנו צכוק, עהשא ממנו צחוכ, עהשא ממנו צחוק, עהשא ממנו צכוכ, עהשא ממנו צכוק, עהשה ממנו צחוכ, עהשה ממנו צחוק, עהשה ממנו צכוכ, עהשה ממנו צכוק, עהשע ממנו צחוכ, עהשע ממנו צחוק, עהשע ממנו צכוכ, עהשע ממנו צכוק, עושא ממנו צחוכ, עושא ממנו צחוק, עושא ממנו צכוכ, עושא ממנו צכוק, עושה ממנו צחוכ, עושה ממנו צכוכ, עושה ממנו צכוק, עושוט ממנו צחוכ, עושוט ממנו צחוק, עושוט ממנו צכוכ, עושוט ממנו צכוק, עושות ממנו צחוכ, עושות ממנו צכוכ, עושות ממנו צכוק, עושים ממנו צחוכ, עושים ממנו צכוכ, עושים ממנו צכוק, עושע ממנו צחוכ, עושע ממנו צחוק, עושע ממנו צכוכ, עושע ממנו צכוק, עעשא ממנו צחוכ, עעשא ממנו צחוק, עעשא ממנו צכוכ, עעשא ממנו צכוק, עעשה ממנו צחוכ, עעשה ממנו צחוק, עעשה ממנו צכוכ, עעשה ממנו צכוק, עעשע ממנו צחוכ, עעשע ממנו צחוק, עעשע ממנו צכוכ, עעשע ממנו צכוק, עשא ממנו צחוכ, עשא ממנו צחוק, עשא ממנו צכוכ, עשא ממנו צכוק, עשה ממנו צחוכ, עשה ממנו צכוכ, עשה ממנו צכוק, עשו ממנו צחוכ, עשו ממנו צכוכ, עשו ממנו צכוק, עשוט ממנו צחוכ, עשוט ממנו צחוק, עשוט ממנו צכוכ, עשוט ממנו צכוק, עשות ממנו צחוכ, עשות ממנו צכוכ, עשות ממנו צכוק, עשטא ממנו צחוכ, עשטא ממנו צחוק, עשטא ממנו צכוכ, עשטא ממנו צכוק, עשטה ממנו צחוכ, עשטה ממנו צחוק, עשטה ממנו צכוכ, עשטה ממנו צכוק, עשטע ממנו צחוכ, עשטע ממנו צחוק, עשטע ממנו צכוכ, עשטע ממנו צכוק, עשיט ממנו צחוכ, עשיט ממנו צחוק, עשיט ממנו צכוכ, עשיט ממנו צכוק, עשיטי ממנו צחוכ, עשיטי ממנו צחוק, עשיטי ממנו צכוכ, עשיטי ממנו צכוק, עשיטם ממנו צחוכ, עשיטם ממנו צחוק, עשיטם ממנו צכוכ, עשיטם ממנו צכוק, עשיטן ממנו צחוכ, עשיטן ממנו צחוק, עשיטן ממנו צכוכ, עשיטן ממנו צכוק, עשינו ממנו צחוכ, עשינו ממנו צכוכ, עשינו ממנו צכוק, עשית ממנו צחוכ, עשית ממנו צכוכ, עשית ממנו צכוק, עשיתי ממנו צחוכ, עשיתי ממנו צכוכ, עשיתי ממנו צכוק, עשיתם ממנו צחוכ, עשיתם ממנו צכוכ, עשיתם ממנו צכוק, עשיתן ממנו צחוכ, עשיתן ממנו צכוכ, עשיתן ממנו צכוק, עשע ממנו צחוכ, עשע ממנו צחוק, עשע ממנו צכוכ, עשע ממנו צכוק, עשתא ממנו צחוכ, עשתא ממנו צחוק, עשתא ממנו צכוכ, עשתא ממנו צכוק, עשתה ממנו צחוכ, עשתה ממנו צכוכ, עשתה ממנו צכוק, עשתע ממנו צחוכ, עשתע ממנו צחוק, עשתע ממנו צכוכ, עשתע ממנו צכוק, תאשא ממנו צחוכ, תאשא ממנו צחוק, תאשא ממנו צכוכ, תאשא ממנו צכוק, תאשה ממנו צחוכ, תאשה ממנו צחוק, תאשה ממנו צכוכ, תאשה ממנו צכוק, תאשו ממנו צחוכ, תאשו ממנו צחוק, תאשו ממנו צכוכ, תאשו ממנו צכוק, תאשי ממנו צחוכ, תאשי ממנו צחוק, תאשי ממנו צכוכ, תאשי ממנו צכוק, תאשינא ממנו צחוכ, תאשינא ממנו צחוק, תאשינא ממנו צכוכ, תאשינא ממנו צכוק, תאשינה ממנו צחוכ, תאשינה ממנו צחוק, תאשינה ממנו צכוכ, תאשינה ממנו צכוק, תאשינע ממנו צחוכ, תאשינע ממנו צחוק, תאשינע ממנו צכוכ, תאשינע ממנו צכוק, תאשע ממנו צחוכ, תאשע ממנו צחוק, תאשע ממנו צכוכ, תאשע ממנו צכוק, תהשא ממנו צחוכ, תהשא ממנו צחוק, תהשא ממנו צכוכ, תהשא ממנו צכוק, תהשה ממנו צחוכ, תהשה ממנו צחוק, תהשה ממנו צכוכ, תהשה ממנו צכוק, תהשו ממנו צחוכ, תהשו ממנו צחוק, תהשו ממנו צכוכ, תהשו ממנו צכוק, תהשי ממנו צחוכ, תהשי ממנו צחוק, תהשי ממנו צכוכ, תהשי ממנו צכוק, תהשינא ממנו צחוכ, תהשינא ממנו צחוק, תהשינא ממנו צכוכ, תהשינא ממנו צכוק, תהשינה ממנו צחוכ, תהשינה ממנו צחוק, תהשינה ממנו צכוכ, תהשינה ממנו צכוק, תהשינע ממנו צחוכ, תהשינע ממנו צחוק, תהשינע ממנו צכוכ, תהשינע ממנו צכוק, תהשע ממנו צחוכ, תהשע ממנו צחוק, תהשע ממנו צכוכ, תהשע ממנו צכוק, תעשא ממנו צחוכ, תעשא ממנו צחוק, תעשא ממנו צכוכ, תעשא ממנו צכוק, תעשה ממנו צחוכ, תעשה ממנו צכוכ, תעשה ממנו צכוק, תעשו ממנו צחוכ, תעשו ממנו צכוכ, תעשו ממנו צכוק, תעשי ממנו צחוכ, תעשי ממנו צכוכ, תעשי ממנו צכוק, תעשינא ממנו צחוכ, תעשינא ממנו צחוק, תעשינא ממנו צכוכ, תעשינא ממנו צכוק, תעשינה ממנו צחוכ, תעשינה ממנו צכוכ, תעשינה ממנו צכוק, תעשינע ממנו צחוכ, תעשינע ממנו צחוק, תעשינע ממנו צכוכ, תעשינע ממנו צכוק, תעשע ממנו צחוכ, תעשע ממנו צחוק, תעשע ממנו צכוכ, תעשע ממנו צכוק
סקר גולשים
שתפו איתנו את דעתכם על האתר, ועזרו לנו לשפר את חווית השימוש
פסוק מהתנ"ך
שָׂדוֹת בַּכֶּסֶף יִקְנוּ וְכָתוֹב בַּסֵּפֶר וְחָתוֹם וְהָעֵד עֵדִים בְּאֶרֶץ בִּנְיָמִן וּבִסְבִיבֵי יְרוּשָׁלִַם וּבְעָרֵי יְהוּדָה וּבְעָרֵי הָהָר וּבְעָרֵי הַשְּׁפֵלָה וּבְעָרֵי הַנֶּגֶב, כִּי אָשִׁיב אֶת שְׁבוּתָם נְאֻם יְהוָה. (ירמיהו, פרק לב, פסוק מד)
הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו
איראן והגזע הארי
על פי ספרה של ד"ר תמר עילם גינדין "הטוב, הרע והעולם", איראן נקראת כך כי היסטורית היא ארצם של השבטים האריים, שנדדו מהודו...
פרוייקט השמות הגדול
מה דעתך על השמות הבאים לבן?
חננאל
ים
מורי
עמיעד
יואל
חידה - הביטוי החצוי בטא
מצאו מילה שמשלימה שני ביטויים - אחרי המילה הראשונה ולפני המילה השנייה.
1. הרכין _____
2. _____ בטטה
testtest
לפניכם מופיעות שתי מילים. יש למצוא מילה היוצרת ביטוי מוכר בעברית עם כל אחת מהמילים בנפרד - ביטוי אחד כאשר היא מופיעה לאחר המילה הראשונה וביטוי שני כאשר היא מופיעה לפני המילה השנייה.
מחשבון שמות עבריים
איילת, כרמי, תומר או יואל?
המחשבון שיעזור לכם לבחור את שם ילדכם
על סמך קריטריונים שונים, כגון
צליל, משמעות, פופולריות ועוד
השם שלי
מהו שמך הפרטי?
כינוי החיבה שלך (אם יש)
אופן כתיבת השם באנגלית
דווחו לנו על טעות
כל הזכויות שמורות למילוג פרט לציטוטים מויקיפדיה, תחת רישיון CC ייחוס-שיתוף זהה 3.0; ציטוטים מהתנ"ך מ-tanach.us; תמונות יש לבדוק פרטנית | מדיניות הפרטיות | תנאי שימוש
עיצוב האתר - שלומית בן צור - www.saluma-design.com