שוחדה - פירוש
שׁוּחְדָּה - שֻׁחַד, גוף שלישי נקבה
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
שׁוֹחְדָהּ - שֹׁחַד, שלה
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה
שוחדה - האם התכוונת ל: