שוחדו - פירוש
שׁוּחְדּוּ - שֻׁחַד, גוף שלישי רבים
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
שׁוֹחְדוֹ - שֹׁחַד, שלו
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה
שוחדו - האם התכוונת ל: