שוחדי - פירוש
שׁוֹחְדִי - שֹׁחַד, שלי
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה
שוחדי - האם התכוונת ל: