שוחדנו - פירוש
שׁוּחַדְנוּ - שֻׁחַד, גוף ראשון רבים
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
שׁוֹחְדֵנוּ - שֹׁחַד, שלנו
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה