שוחדתי - פירוש
שׁוּחַדְתִּי - שֻׁחַד, גוף ראשון
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין