שוחדתם - פירוש
שׁוּחַדְתֶּם - שֻׁחַד, גוף שני רבים
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין