שוחדתן - פירוש
שׁוּחַדְתֶּן - שֻׁחַד, גוף שני רבים נקבה
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין