שוחדת - פירוש
שׁוּחַדְתָּ - שֻׁחַד, גוף שני
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
שוחדת - האם התכוונת ל: