שוחד - פירוש
שׁוֹחַד - זכר
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה
שׁוּחַד - שֻׁחַד, גוף שלישי
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
שוחד - האם התכוונת ל: