שחדה - פירוש
שִׁחְדָה - שִׁחֵד, גוף שלישי נקבה
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."
שֻׁחְדָּה - שֻׁחַד, גוף שלישי נקבה
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
שחַדָּה - חַד, +ש הזיקה נקבה
1.
מושחז; משונן; מחודד
2.
ברור; מדוייק. "הבוס היה חד בדבריו."
3.
חזק; עז; חריף. "הרגשתי כאב חד בבטן."
שחָדָה - חָד, +ש הזיקה גוף שלישי נקבה
יצר חידה, שאל
חַד חָדְשִׁי
מתרחש פעם בחודש
חַד לָשׁוֹן
שָׁנוּן, חָרִיף
חַד מִינִי
שיש בו מין אחד, מורכב מזכרים בלבד או מנקבות בלבד
חַד משׁמעית
באופן ברור ומובן, שאינו ניתן לפירושים שונים
חַד שְׁבוּעִי
מתרחש פעם בשבוע
חַד שׁכל
חָכָם, נָבוֹן
חַד שְׁנָתִי
מתרחש פעם בשנה
לֹא הַסַּכִּין הֲכִי חַדָּה במגירה
טיפש, לא חכם
חד"ה - ראשי תיבות
שָׁחְדָהּ - שֹׁחַד, שלה
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה
שחָדָהּ - חַד, +ש הזיקה שלה
אחד; יחיד. "למדתי לרכוב על חד⁻אופן."
2
1