שחדו - פירוש
שִׁחְדוּ - שִׁחֵד, גוף שלישי רבים
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."
שֻׁחְדּוּ - שֻׁחַד, גוף שלישי רבים
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
שחָדוּ - חָד, +ש הזיקה גוף שלישי רבים
יצר חידה, שאל
חַד חָדְשִׁי
מתרחש פעם בחודש
חַד לָשׁוֹן
שָׁנוּן, חָרִיף
חַד מִינִי
שיש בו מין אחד, מורכב מזכרים בלבד או מנקבות בלבד
חַד משׁמעית
באופן ברור ומובן, שאינו ניתן לפירושים שונים
חַד שְׁבוּעִי
מתרחש פעם בשבוע
חַד שׁכל
חָכָם, נָבוֹן
חַד שְׁנָתִי
מתרחש פעם בשנה
לֹא הַסַּכִּין הֲכִי חַדָּה במגירה
טיפש, לא חכם
שָׁחְדוֹ - שֹׁחַד, שלו
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה
שחָדוֹ - חַד, +ש הזיקה שלו
אחד; יחיד. "למדתי לרכוב על חד⁻אופן."
שחַדּוֹ - חַד, +ש הזיקה שלו
1.
מושחז; משונן; מחודד
2.
ברור; מדוייק. "הבוס היה חד בדבריו."
3.
חזק; עז; חריף. "הרגשתי כאב חד בבטן."
שחֻדּוֹ - חֹד, +ש הזיקה שלו
החלק המחודד והדוקר של חפץ חד
2
1