שחדיו - פירוש
חַד לָשׁוֹן
שָׁנוּן, חָרִיף
לֹא הַסַּכִּין הֲכִי חַדָּה במגירה
טיפש, לא חכם
שַׁחְדִי - שִׁחֵד, נקבה ציווי שלו
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."
שָׁחְדָּיו - שֹׁחַד, רבים שלו
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה
שחֻדָּיו - חֹד, +ש הזיקה רבים שלו
החלק המחודד והדוקר של חפץ חד
שחַדָּיו - חַד, +ש הזיקה רבים שלו
1.
מושחז; משונן; מחודד
2.
ברור; מדוייק. "הבוס היה חד בדבריו."
3.
חזק; עז; חריף. "הרגשתי כאב חד בבטן."