שחדי - פירוש
שַׁחְדִי - שִׁחֵד, נקבה ציווי
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."
חַד חָדְשִׁי
מתרחש פעם בחודש
חַד לָשׁוֹן
שָׁנוּן, חָרִיף
חַד מִינִי
שיש בו מין אחד, מורכב מזכרים בלבד או מנקבות בלבד
חַד משׁמעית
באופן ברור ומובן, שאינו ניתן לפירושים שונים
חַד שְׁבוּעִי
מתרחש פעם בשבוע
חַד שׁכל
חָכָם, נָבוֹן
חַד שְׁנָתִי
מתרחש פעם בשנה
לֹא הַסַּכִּין הֲכִי חַדָּה במגירה
טיפש, לא חכם
שָׁחְדִי - שֹׁחַד, שלי
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה
שחָדִי - חַד, +ש הזיקה שלי
אחד; יחיד. "למדתי לרכוב על חד⁻אופן."
שחֻדִּי - חֹד, +ש הזיקה שלי
החלק המחודד והדוקר של חפץ חד
שחַדִּי - חַד, +ש הזיקה שלי
1.
מושחז; משונן; מחודד
2.
ברור; מדוייק. "הבוס היה חד בדבריו."
3.
חזק; עז; חריף. "הרגשתי כאב חד בבטן."
שחדי - האם התכוונת ל: