שחדנו - פירוש
שִׁחַדְנוּ - שִׁחֵד, גוף ראשון רבים
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."
שֻׁחַדְנוּ - שֻׁחַד, גוף ראשון רבים
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
שחַדְנוּ - חָד, +ש הזיקה גוף ראשון רבים
יצר חידה, שאל
חַד חָדְשִׁי
מתרחש פעם בחודש
חַד לָשׁוֹן
שָׁנוּן, חָרִיף
חַד מִינִי
שיש בו מין אחד, מורכב מזכרים בלבד או מנקבות בלבד
חַד משׁמעית
באופן ברור ומובן, שאינו ניתן לפירושים שונים
חַד שְׁבוּעִי
מתרחש פעם בשבוע
חַד שׁכל
חָכָם, נָבוֹן
חַד שְׁנָתִי
מתרחש פעם בשנה
לֹא הַסַּכִּין הֲכִי חַדָּה במגירה
טיפש, לא חכם
שָׁחְדֵנוּ - שֹׁחַד, שלנו
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה
שחָדֵנוּ - חַד, +ש הזיקה שלנו
אחד; יחיד. "למדתי לרכוב על חד⁻אופן."
שחַדֵּנוּ - חַד, +ש הזיקה שלנו
1.
מושחז; משונן; מחודד
2.
ברור; מדוייק. "הבוס היה חד בדבריו."
3.
חזק; עז; חריף. "הרגשתי כאב חד בבטן."
שחֻדֵּנוּ - חֹד, +ש הזיקה שלנו
החלק המחודד והדוקר של חפץ חד
2
1