שחד - פירוש
שֹׁחַד - זכר
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה
שִׁחֵד - שִׁחֵד, גוף שלישי
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."
שֻׁחַד - שֻׁחַד, גוף שלישי
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
שחַד - חַד, +ש הזיקה
1.
מושחז; משונן; מחודד
2.
ברור; מדוייק. "הבוס היה חד בדבריו."
3.
חזק; עז; חריף. "הרגשתי כאב חד בבטן."
שחַד - חַד, +ש הזיקה
אחד; יחיד. "למדתי לרכוב על חד⁻אופן."
שחֹד - חֹד, +ש הזיקה
החלק המחודד והדוקר של חפץ חד
שחָד - חָד, +ש הזיקה גוף שלישי
יצר חידה, שאל
שחַד - חַד, +ש הזיקה
אחד, שיש בו אחד, יחיד. "חד⁻קרן." "חד⁻פעמי." "חד⁻אופן."
חַד חָדְשִׁי
מתרחש פעם בחודש
חַד לָשׁוֹן
שָׁנוּן, חָרִיף
חַד ממדי
1.
שִׁטְחִי, רָדוּד, פְּלָקָטִי
2.
בעל ממד אחד
חַד משׁמעי
ניתן לפרשו בדרך אחת ויחידה, ברור ומוחלט
חַד סטרי
שניתן לנוע בו בכיוון אחד בלבד. "כביש חד סטרי."
חַד פעמי
1.
מתרחש פעם אחת בלבד. "כוורת יתאחדו להופעה חד פעמית."
2.
מיוחד ונדיר, מדהים. "זה סרט חד⁻פעמי."
חַד צדדי
1.
קשור לצד אחד, אופייני לצד אחד
2.
נשלט על⁻ידי גורם אחד, לא שקול. "המשחק מתנהל באופן חד⁻צדדי, נקווה להמשך מותח יותר."
3.
מאמץ דעה של צד אחד בדיון ומתעלם לגמרי מהצד השני, חסר⁻איזון. "באופיזיציה טענו כי נאום ראש הממשלה היה חד⁻צדדי ומלא באי⁻דיוקים."
2
1