ששחד - פירוש
ששֹׁחַד - שֹׁחַד, +ש הזיקה
תשלום או טובת הנאה הניתנים תמורת קבלת דבר בדרך לא חוקית או לא תקינה
ששֻׁחַד - שֻׁחַד, +ש הזיקה גוף שלישי
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
ששָׁחֵד - שִׁחֵד, בסיס 0 +ש הזיקה שם פועל
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."