תשוחדו - פירוש
תְּשׁוּחְדּוּ - שֻׁחַד, גוף שני רבים עתיד
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
תשוחדו - האם התכוונת ל: