תשוחדי - פירוש
תְּשׁוּחְדִּי - שֻׁחַד, גוף שני נקבה עתיד
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
תשוחדי - האם התכוונת ל: