תשוחד - פירוש
תְּשׁוּחַד - שֻׁחַד, גוף שני עתיד
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
תשוחד - האם התכוונת ל: