תשחדו - פירוש
תְּשַׁחְדוּ - שִׁחֵד, גוף שני רבים עתיד
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."
תְּשֻׁחְדּוּ - שֻׁחַד, גוף שני רבים עתיד
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
תשחדו - האם התכוונת ל: