תשחדי - פירוש
תְּשַׁחְדִי - שִׁחֵד, גוף שני נקבה עתיד
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."
תְּשֻׁחְדִּי - שֻׁחַד, גוף שני נקבה עתיד
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
תשחדי - האם התכוונת ל: