תשחד - פירוש
תְּשָׁחֵד - שִׁחֵד, גוף שני עתיד
1.
שילם תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
2.
הציע תגמול. "האב שיחד את הילד בשוקולד כדי שיכין שיעורים."
תְּשֻׁחַד - שֻׁחַד, גוף שני עתיד
תֻּגְמַל תמורת קבלת טובת הנאה באופן לא חוקי או לא תקין
תשחד - האם התכוונת ל: