מאמרים
 
אודות
 
צור קשר
תרגום:
א
א
א
מילון עברי עברי
מילים נרדפות
צירופים וביטויים
ראשי תיבות
מילון עברי אנגלי בטא
גימטריה
חרוזים
כֻּסְתַּח
1.
בניין - פועל
2.
שורש - כּסתּ"ח
6.
שגיאות כתיב - אחוסטח, אחוסטכ, אחוסתח, אחוסתכ, אחסטח, אחסטכ, אחסתח, אחסתכ, אכוסטח, אכוסטכ, אכוסתכ, אכסטח, אכסטכ, אכסתכ, אקוסטח, אקוסטכ, אקוסתח, אקוסתכ, אקסטח, אקסטכ, אקסתח, אקסתכ, החוסטח, החוסטכ, החוסתח, החוסתכ, החסטח, החסטכ, החסתח, החסתכ, הכוסטח, הכוסטכ, הכוסתח, הכוסתכ, הכסטח, הכסטכ, הכסתח, הכסתכ, הקוסטח, הקוסטכ, הקוסתח, הקוסתכ, הקסטח, הקסטכ, הקסתח, הקסתכ, חוסטח, חוסטחא, חוסטחה, חוסטחו, חוסטחנו, חוסטחע, חוסטחת, חוסטחתי, חוסטחתם, חוסטחתן, חוסטכ, חוסטכא, חוסטכה, חוסטכו, חוסטכנו, חוסטכע, חוסטכת, חוסטכתי, חוסטכתם, חוסטכתן, חוסתח, חוסתחא, חוסתחה, חוסתחו, חוסתחט, חוסתחטי, חוסתחטם, חוסתחטן, חוסתחנו, חוסתחע, חוסתחת, חוסתחתי, חוסתחתם, חוסתחתן, חוסתכ, חוסתכא, חוסתכה, חוסתכו, חוסתכט, חוסתכטי, חוסתכטם, חוסתכטן, חוסתכנו, חוסתכע, חוסתכת, חוסתכתי, חוסתכתם, חוסתכתן, חסטח, חסטחא, חסטחה, חסטחו, חסטחנו, חסטחע, חסטחת, חסטחתי, חסטחתם, חסטחתן, חסטכ, חסטכא, חסטכה, חסטכו, חסטכנו, חסטכע, חסטכת, חסטכתי, חסטכתם, חסטכתן, חסתח, חסתחא, חסתחה, חסתחו, חסתחט, חסתחטי, חסתחטם, חסתחטן, חסתחנו, חסתחע, חסתחת, חסתחתי, חסתחתם, חסתחתן, חסתכ, חסתכא, חסתכה, חסתכו, חסתכט, חסתכטי, חסתכטם, חסתכטן, חסתכנו, חסתכע, חסתכת, חסתכתי, חסתכתם, חסתכתן, טחוסתח, טחוסתחו, טחוסתחי, טחוסתכ, טחוסתכו, טחוסתכי, טחסתח, טחסתחו, טחסתחי, טחסתכ, טחסתכו, טחסתכי, טכוסתח, טכוסתחו, טכוסתחי, טכוסתכ, טכוסתכו, טכוסתכי, טכסתח, טכסתחו, טכסתחי, טכסתכ, טכסתכו, טכסתכי, טקוסתח, טקוסתחו, טקוסתחי, טקוסתכ, טקוסתכו, טקוסתכי, טקסתח, טקסתחו, טקסתחי, טקסתכ, טקסתכו, טקסתכי, יחוסטח, יחוסטחו, יחוסטכ, יחוסטכו, יחוסתח, יחוסתחו, יחוסתכ, יחוסתכו, יחסטח, יחסטחו, יחסטכ, יחסטכו, יחסתח, יחסתחו, יחסתכ, יחסתכו, יכוסטח, יכוסטחו, יכוסטכ, יכוסטכו, יכוסתכ, יכוסתכו, יכסטח, יכסטחו, יכסטכ, יכסטכו, יכסתכ, יכסתכו, יקוסטח, יקוסטחו, יקוסטכ, יקוסטכו, יקוסתח, יקוסתחו, יקוסתכ, יקוסתכו, יקסטח, יקסטחו, יקסטכ, יקסטכו, יקסתח, יקסתחו, יקסתכ, יקסתכו, כוסטח, כוסטחא, כוסטחה, כוסטחו, כוסטחנו, כוסטחע, כוסטחת, כוסטחתי, כוסטחתם, כוסטחתן, כוסטכ, כוסטכא, כוסטכה, כוסטכו, כוסטכנו, כוסטכע, כוסטכת, כוסטכתי, כוסטכתם, כוסטכתן, כוסתחא, כוסתחט, כוסתחטי, כוסתחטם, כוסתחטן, כוסתחע, כוסתכ, כוסתכא, כוסתכה, כוסתכו, כוסתכט, כוסתכטי, כוסתכטם, כוסתכטן, כוסתכנו, כוסתכע, כוסתכת, כוסתכתי, כוסתכתם, כוסתכתן, כסטח, כסטחא, כסטחה, כסטחו, כסטחנו, כסטחע, כסטחת, כסטחתי, כסטחתם, כסטחתן, כסטכ, כסטכא, כסטכה, כסטכו, כסטכנו, כסטכע, כסטכת, כסטכתי, כסטכתם, כסטכתן, כסתחא, כסתחט, כסתחטי, כסתחטם, כסתחטן, כסתחע, כסתכ, כסתכא, כסתכה, כסתכו, כסתכט, כסתכטי, כסתכטם, כסתכטן, כסתכנו, כסתכע, כסתכת, כסתכתי, כסתכתם, כסתכתן, מחוסטח, מחוסטחות, מחוסטחים, מחוסטחת, מחוסטכ, מחוסטכות, מחוסטכים, מחוסטכת, מחוסתח, מחוסתחוט, מחוסתחות, מחוסתחט, מחוסתחים, מחוסתחת, מחוסתכ, מחוסתכוט, מחוסתכות, מחוסתכט, מחוסתכים, מחוסתכת, מחסטח, מחסטחות, מחסטחים, מחסטחת, מחסטכ, מחסטכות, מחסטכים, מחסטכת, מחסתח, מחסתחוט, מחסתחות, מחסתחט, מחסתחים, מחסתחת, מחסתכ, מחסתכוט, מחסתכות, מחסתכט, מחסתכים, מחסתכת, מכוסטח, מכוסטחות, מכוסטחים, מכוסטחת, מכוסטכ, מכוסטכות, מכוסטכים, מכוסטכת, מכוסתחוט, מכוסתחט, מכוסתכ, מכוסתכוט, מכוסתכות, מכוסתכט, מכוסתכים, מכוסתכת, מכסטח, מכסטחות, מכסטחים, מכסטחת, מכסטכ, מכסטכות, מכסטכים, מכסטכת, מכסתחוט, מכסתחט, מכסתכ, מכסתכוט, מכסתכות, מכסתכט, מכסתכים, מכסתכת, מקוסטח, מקוסטחות, מקוסטחים, מקוסטחת, מקוסטכ, מקוסטכות, מקוסטכים, מקוסטכת, מקוסתח, מקוסתחוט, מקוסתחות, מקוסתחט, מקוסתחים, מקוסתחת, מקוסתכ, מקוסתכוט, מקוסתכות, מקוסתכט, מקוסתכים, מקוסתכת, מקסטח, מקסטחות, מקסטחים, מקסטחת, מקסטכ, מקסטכות, מקסטכים, מקסטכת, מקסתח, מקסתחוט, מקסתחות, מקסתחט, מקסתחים, מקסתחת, מקסתכ, מקסתכוט, מקסתכות, מקסתכט, מקסתכים, מקסתכת, נחוסטח, נחוסטכ, נחוסתח, נחוסתכ, נחסטח, נחסטכ, נחסתח, נחסתכ, נכוסטח, נכוסטכ, נכוסתכ, נכסטח, נכסטכ, נכסתכ, נקוסטח, נקוסטכ, נקוסתח, נקוסתכ, נקסטח, נקסטכ, נקסתח, נקסתכ, עחוסטח, עחוסטכ, עחוסתח, עחוסתכ, עחסטח, עחסטכ, עחסתח, עחסתכ, עכוסטח, עכוסטכ, עכוסתח, עכוסתכ, עכסטח, עכסטכ, עכסתח, עכסתכ, עקוסטח, עקוסטכ, עקוסתח, עקוסתכ, עקסטח, עקסטכ, עקסתח, עקסתכ, קוסטח, קוסטחא, קוסטחה, קוסטחו, קוסטחנו, קוסטחע, קוסטחת, קוסטחתי, קוסטחתם, קוסטחתן, קוסטכ, קוסטכא, קוסטכה, קוסטכו, קוסטכנו, קוסטכע, קוסטכת, קוסטכתי, קוסטכתם, קוסטכתן, קוסתח, קוסתחא, קוסתחה, קוסתחו, קוסתחט, קוסתחטי, קוסתחטם, קוסתחטן, קוסתחנו, קוסתחע, קוסתחת, קוסתחתי, קוסתחתם, קוסתחתן, קוסתכ, קוסתכא, קוסתכה, קוסתכו, קוסתכט, קוסתכטי, קוסתכטם, קוסתכטן, קוסתכנו, קוסתכע, קוסתכת, קוסתכתי, קוסתכתם, קוסתכתן, קסטח, קסטחא, קסטחה, קסטחו, קסטחנו, קסטחע, קסטחת, קסטחתי, קסטחתם, קסטחתן, קסטכ, קסטכא, קסטכה, קסטכו, קסטכנו, קסטכע, קסטכת, קסטכתי, קסטכתם, קסטכתן, קסתח, קסתחא, קסתחה, קסתחו, קסתחט, קסתחטי, קסתחטם, קסתחטן, קסתחנו, קסתחע, קסתחת, קסתחתי, קסתחתם, קסתחתן, קסתכ, קסתכא, קסתכה, קסתכו, קסתכט, קסתכטי, קסתכטם, קסתכטן, קסתכנו, קסתכע, קסתכת, קסתכתי, קסתכתם, קסתכתן, תחוסטח, תחוסטחו, תחוסטחי, תחוסטכ, תחוסטכו, תחוסטכי, תחוסתח, תחוסתחו, תחוסתחי, תחוסתכ, תחוסתכו, תחוסתכי, תחסטח, תחסטחו, תחסטחי, תחסטכ, תחסטכו, תחסטכי, תחסתח, תחסתחו, תחסתחי, תחסתכ, תחסתכו, תחסתכי, תכוסטח, תכוסטחו, תכוסטחי, תכוסטכ, תכוסטכו, תכוסטכי, תכוסתכ, תכוסתכו, תכוסתכי, תכסטח, תכסטחו, תכסטחי, תכסטכ, תכסטכו, תכסטכי, תכסתכ, תכסתכו, תכסתכי, תקוסטח, תקוסטחו, תקוסטחי, תקוסטכ, תקוסטכו, תקוסטכי, תקוסתח, תקוסתחו, תקוסתחי, תקוסתכ, תקוסתכו, תקוסתכי, תקסטח, תקסטחו, תקסטחי, תקסטכ, תקסטכו, תקסטכי, תקסתח, תקסתחו, תקסתחי, תקסתכ, תקסתכו, תקסתכי
סקר גולשים
שתפו איתנו את דעתכם על האתר, ועזרו לנו לשפר את חווית השימוש
פסוק מהתנ"ך
וְיָשׁוּבוּ לָעֶרֶב יֶהֱמוּ כַכָּלֶב וִיסוֹבְבוּ עִיר. (תהלים, פרק נט, פסוק טו)
הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו
פרוייקט השמות הגדול
מה דעתך על השמות הבאים לבן?
כַּרְמִי
נס לי
אלרום
אֲחִיָּה
אלדר
חידה - הביטוי החצוי בטא
מצאו מילה שמשלימה שני ביטויים - אחרי המילה הראשונה ולפני המילה השנייה.
1. דף _____
2. _____ מגורים
testtest
לפניכם מופיעות שתי מילים. יש למצוא מילה היוצרת ביטוי מוכר בעברית עם כל אחת מהמילים בנפרד - ביטוי אחד כאשר היא מופיעה לאחר המילה הראשונה וביטוי שני כאשר היא מופיעה לפני המילה השנייה.
מחשבון שמות עבריים
איילת, כרמי, תומר או יואל?
המחשבון שיעזור לכם לבחור את שם ילדכם
על סמך קריטריונים שונים, כגון
צליל, משמעות, פופולריות ועוד
השם שלי
מהו שמך הפרטי?
כינוי החיבה שלך (אם יש)
אופן כתיבת השם באנגלית
דווחו לנו על טעות
כל הזכויות שמורות למילוג פרט לציטוטים מויקיפדיה, תחת רישיון CC ייחוס-שיתוף זהה 3.0; ציטוטים מהתנ"ך מ-tanach.us; תמונות יש לבדוק פרטנית | מדיניות הפרטיות | תנאי שימוש
עיצוב האתר - שלומית בן צור - www.saluma-design.com